30 juni Seminar: Lessen uit onderwijs in Corona-tijd

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Amrâth Grand Hotel de l’Empereur, Stationsstraat 2, Maastricht

Aanmelding: U dient zich voorafgaand te registereren via secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl

Doelgroep: Schoolbestuurders, schoolleiders, beleidsmakers en onderwijsonderzoekers.

Vorm: Sterk interactieve vorm met korte pitches, of filmpjes gevolgd door discussie met panel en genodigden onder leiding van de dagvoorzitter.

Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Thema’s
• Wat zijn de gevolgen van Covid-19 voor leerlingen en scholen?
• Wat kunnen scholen doen?
• Wat betekent dit voor het onderwijsbeleid en het onderzoek?

Bijdragen vanuit: 
• Praktijk: bestuurders, schoolleiders, leerkrachten, en scholieren.
• Beleid: Ministerie van OCW, Inspectie voor het Onderwijs, gemeenten.
• Wetenschap: Universiteit Maastricht, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van
Amsterdam.

Organisatie: Het seminar wordt georganiseerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in samenwerking met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), Education Lab Netherlands en de Onderwijsmonitor Limburg (OML).

Programma

Programma
9.30 – 10.00: Inloop en koffie
10.00 – 10.10: Welkom door dagvoorzitter Frans Pollux en Rolf van der Velden (UM)
10.10 – 11.00: Sessie 1: Gevolgen voor leerlingen en scholen
Gasten: Thijs Bol (UvA), Martin Bootsma (Alan Türingschool), Carla Haelermans (UM),
Jan Jegers (gemeente Maastricht: onder voorbehoud), Resy van Leeuwen (basisschool
de Kingbeek), Trudie Schils (UM), Dorien Stals (Dendron College), scholieren van LVO
Maastricht
11.00 – 11.30: Koffiepauze
11.30 – 12.20: Sessie 2: Wat kunnen scholen doen?
Gasten: Tijana Breuer (UM), Antoine Derksen (LVO), Madelon Jacobs (UM), Annemieke
Kolle (OCW), Fleur Kortekaas (VU), Eva Naaijkens (Alan Türingschool), Kristof de Witte
(KU Leuven), Dorien Zevenbergen (IvhO)
12.20 – 13.10: Sessie 3: Wat hebben de ervaringen opgeleverd?
Gasten: Gerard Baars (NRO), Eugène Bernard (LVO), Fons Dingelstad (OCW), Louise
Elffers (UvA), Marlou Jenneskens (Gelijke Kansen Alliantie: onder voorbehoud), Yvonne
Kops (OMO), Herman van de Werfhorst (UvA), Inge de Wolf (UM)
13.10 – 13.15: Afsluiting door dagvoorzitter Frans Pollux en Rolf van der Velden (UM)
13.15 – 14.15: Lunch

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs