Aanmelden dialoogsessie NP Onderwijs woensdag 12 oktober

Met het NP Onderwijs hebben scholen meer middelen gekregen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Bij veel scholen leeft de behoefte aan uitwisseling van ervaringen en inspirerende voorbeelden. Na een succesvolle eerste editie, organiseert OCW op woensdag 12 oktober opnieuw een dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren uit het funderend onderwijs.

Schoolklas

Deze bijeenkomst is specifiek gericht op het onderdeel monitoring: waar loop je tegenaan bij het monitoren van de voortgang van NP Onderwijs interventies? Hoe meet je de effecten van wat je doet? Wat doe je met de resultaten? En hoe borg je die in je schoolplan voor de komende jaren?

Tijdens deze middag is er een panelgesprek met onder anderen Tijana Prokic Breuer (directeur EducationLab), Erik Hazenoot (directeur Vakcollege Rijnmond), Eefje de Wever (directeur OBS Broekhem en BS op de 10Bunder) en Sjoerd van der Zande (directeur SO de Brouwerij), die goede voorbeelden zullen delen op het gebied van monitoring en duurzame kwaliteitsverbetering. Daarnaast hoort u hoe OCW monitoring en onderzoek inzet om ontwikkelingen op landelijk niveau te volgen. Uiteraard is er ook ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van ervaringen in kleine groepen. We starten de middag met een lunch en sluiten af met een netwerkborrel.

Programma & aanmelding

Interesse? Bekijk het programma van de sessie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar nponderwijs@minocw.nl, met vermelding van uw naam, functie en school.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs