Nieuwsbrief primair en voortgezet onderwijs: vooruitblik 2022 & leraren en schoolleiders aan het woord

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief, specifiek over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het primair en voortgezet onderwijs, houden we u op de hoogte over het programma. Sinds dit schooljaar zetten scholen interventies uit het NP Onderwijs in om de door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied in te lopen. Het geld vanuit het NP Onderwijs is helpend, maar vraagt ook veel aandacht van schoolleiders en leraren. Bovendien kampen scholen met uitval door besmettingen en het lerarentekort.

Deze nieuwsbrief is voor leraren, schoolleiders en bestuurders. Hierin bundelen we informatie over het NP Onderwijs. In deze eerste editie kijken we o.a. vooruit naar de planning van het NP Onderwijs in 2022, de ondersteuning van scholen en komen leraren en schoolleiders aan het woord over hun inzichten en ervaringen. Helemaal onderaan vindt u de relevante activiteiten rondom NP Onderwijs in de komende twee maanden.

Heeft u  vragen of suggesties voor deze nieuwsbrief? We houden ons graag aanbevolen. U kunt ze sturen naar nponderwijs@minocw.nl.

Met vriendelijke groet,
Timon Verheule, directeur vo bij het ministerie van OCW

Dennis Wiersma beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Dennis Wiersma is op 10 januari beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De komende weken maakt hij kennis met het onderwijsveld en gaat hij in gesprek met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbestuurders, om te horen wat er speelt en om samen plannen te maken.
Lees verder

Vooruitblik 2022

In deze nieuwsbrief geven we u een vooruitblik op relevante momenten van het programma en meer informatie. Bijvoorbeeld als het gaat over het herijken van de schoolscan en het monitoren van uw schoolprogramma. Ook komt er een update van de menukaart met interventies. Tot slot vindt u in de vooruitblik een korte update van het proces rond de NP Onderwijs-middelen.
Lees verder

Tijdlijn NP Onderwijs po-vo 2022

“We gebruiken NP Onderwijs voor blijvende verbeteringen”

Er ligt een langjarig professionaliseringsplan, er wordt gewerkt aan het wegwerken van achterstanden op sociaal-emotioneel en didactisch gebied en er wordt vooral ook véél bewogen; de Verschoorschool in Nunspeet is met hulp van het NP Onderwijs goed op weg om de gevolgen van twee jaar coronacrisis aan te pakken. “Niet met losse projectjes, maar door te werken aan structurele verbeteringen,” aldus locatiedirecteur Susanne Bruning.
Lees verder

Nunspeet

“Leerlingen én leerkrachten profiteren van extra vakken”

Wetenschap & techniek, muziek, judo en dans. Deze vakken krijgen de 147 kinderen van fusieschool Op ’t Hof - De Malsenburg in Tricht van geld uit het NP Onderwijs. “Dat heeft niet alleen voordelen voor de leerlingen,” zegt directeur Margreet van Iterson, “maar ook voor de leerkrachten.”
Lees verder

Tricht

Reynaertcollege zet geld in voor breed gedragen pakket aan extra’s

Toen het NP Onderwijs werd gepresenteerd, had het Reynaertcollege in het Zeeuwse Hulst nog een week of zes voor het nieuwe formatieplan af moest zijn. Razendsnel werden daarom alle vakgroepen geraadpleegd over het inzetten van de extra middelen, én werd alle leerlingen en hun ouders gevraagd hoe zij de corona-achterstanden het liefst aangepakt zagen. Het resultaat: een breed gedragen pakket van extra lessen, maatwerk, ontspanning en vooral ook veel coaching en sociaal-emotionele begeleiding.
Lees verder

Hulst

Helpdesk: ondersteuning schoolprogramma NP Onderwijs

Als medewerker van een school kunt u met al uw (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparringpartner bij de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur en wordt bemenst door goed ingevoerde en ervaren onderwijsadviseurs. Zij kunnen (kritisch) meedenken of vragen beantwoorden over de analyse, plannen en uitvoering.

Bel gratis naar (0800) 424 04 24, op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.
Lees meer

Vervolgonderzoek NP Onderwijs

Bij de start van dit schooljaar heeft een groot deel van alle schoolleiders in Nederland meegedaan met een enquête over hun ervaringen met  de impact van corona op hun leerlingen en hun plannen in het kader van het NP Onderwijs. De eerste voortgangsrapportage is voor een groot deel op deze enquête gebaseerd. Het vervolgonderzoek voor de tweede voortgangsrapportage is inmiddels gestart en loopt tot 8 februari.
Lees verder

Subsidies NP Onderwijs

Subsidie capaciteitentest beschikbaar

Het is in deze tijd van corona soms lastig om zicht te krijgen op wat leerlingen kunnen en welk vervolgonderwijs voor hen het meest passend is. Daarom kunnen scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot en met 15 februari 2022 subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. De subsidieregeling is onderdeel van het NP Onderwijs.
Lees meer

Aankondiging aanvraagperiode subsidie brede brugklassen

Vanwege de coronacrisis is de kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. De subsidieregeling heterogene brugklassen is onderdeel van het NP Onderwijs en werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het doel van deze subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. De volgende aanvraagperiode is van 7 maart 2022 tot en met 18 april 2022. Voor geïnteresseerden is een webinar over deze regeling terug te kijken.

Platform Perspectief Jongeren op zoek naar ervaringen uit de praktijk

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) is een onafhankelijke maatschappelijke begeleidingscommissie voor het NP Onderwijs. In samenspraak met jongeren wil het PPJ antwoord geven op vragen als: hoe bereikt het programma jongeren, hoe past het programma binnen het bredere jeugdbeleid, en hoe kan het NP Onderwijs kansenongelijkheid tegengaan? Iedereen die ervaringen, ideeën en tips uit de praktijk met de commissie wil delen, wordt uitgenodigd dat te doen via ppj@ser.nl.
Lees meer

Overzicht activiteiten

In iedere nieuwsbrief vindt u een overzicht van aanstaande activiteiten.

  • 2 februari: Werkconferentie: Evidence-informed aan de slag (PO)
    Werkconferentie voor schoolleiders en kartrekkers van onderwijsverbetering (zoals leerkrachten met een leidende rol bij vernieuwing) in het primair onderwijs. Deze bijeenkomst is zowel fysiek als digitaal bij te wonen en gaat in op wat evidence-informed werken kan opleveren voor onderwijsontwikkeling in jouw school.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs