Betrokkenheid ouders en leerlingen, en de rol van de MR

Beste lezer,

Hoe gaat u als school samen met de leerling en ouders zo goed mogelijk het gesprek aan over hun welbevinden? En over de gevolgen die de coronapandemie heeft gehad op de leerling? Dat ziet u in onze video over ouderbetrokkenheid.

Ook informeren we u graag over de rol van de MR in het bijstellen van uw schoolprogramma. U vindt verderop een online schoolscan waarin u handvatten krijgt om uw eigen schoolprogramma te actualiseren.

En er staan nog een aantal activiteiten op de planning! Meld u onderaan deze nieuwsbrief aan voor de dialoogsessie NP Onderwijs op 29 juni.

Tot slot: NP Onderwijs is benieuwd naar uw ervaring met onze nieuwsbrief. Vult u onze korte vragenlijst in?

Ouderbetrokkenheid en het NP Onderwijs

Voor een succesvolle aanpak van uw schoolprogramma is betrokkenheid van de ouders van belang.

Hoe gaan ouders en school samen met de leerling zo goed mogelijk het gesprek aan over hun welbevinden en de gevolgen die de coronapandemie heeft gehad op de leerling? En met wie kun je het beste hierover in gesprek gaan?

Hierover maakte het ministerie van OCW een video, in samenwerking met scholengemeenschap Huizermaat, Stichting Voor Werkende Ouders en Ouders & Onderwijs.

Bekijk de video

Online stappenplan schoolscan actualiseren

Wat hebben uw school en leerlingen komend jaar nodig om de coronavertragingen in te lopen? Welke activiteiten verliepen goed en zet u ook komend jaar door? En welke activiteiten stelt u bij?

Het zijn vragen waarvan u het antwoord de komende periode in kaart brengt. Maak de schoolscan onderdeel van uw kwaliteitszorgcyclus. En: blijf vooral de ontwikkeling van leerlingen volgen en de aanpak afstemmen op (veranderende) inzichten.

Het online stappenplan actualisering schoolscan helpt u bij de stappen die u kunt nemen om uw schoolprogramma bij te stellen.

Ga naar het online stappenplan

Schoolprogramma bijstellen met instemming van de medezeggenschapsraad (MR)

Uit de laatste voortgangsrapportage blijkt dat de MR op nagenoeg alle scholen betrokken is geweest bij de interventiekeuze. Al heeft de MR nog niet op alle scholen ingestemd met het schoolprogramma.

Om de leervertragingen effectief aan te pakken is het belangrijk dat u alle betrokkenen op school betrekt bij een breed gedragen schoolprogramma en uitvoering daarvan. Denk hierbij aan: schoolleiding, schoolbestuur, leraren, ouders, leerlingen, ondersteunend personeel en de MR. Het is de bedoeling dat u de MR betrekt bij de besluitvorming over het schoolprogramma, ook bij de aanpassing hiervan.

Het actualiseren van de schoolscan kan inhouden dat u het schoolprogramma bijstelt. Bent u op zoek naar informatie die u hierbij kan ondersteunen? Bekijk alle ondersteunende documenten op onze website.

Lezersenquête nieuwsbrief NP Onderwijs

Hoera! De nieuwsbrief van NP Onderwijs is 5 maanden oud. Wij van NP Onderwijs zijn erg benieuwd wat u van de nieuwsbrief vindt, zodat wij nog beter kunnen aansluiten bij de lezer.

Wij zouden u dan ook willen vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Zo krijgen wij meer inzicht in uw informatiebehoefte.

De enquête duurt maximaal 5 minuten. Uw persoonsgegevens worden anoniem verwerkt en worden niet aan derden verstrekt. Helpt u ons hierbij?  

Vul de enquête in 

Vakcollege Rijnmond: “De basis moet op orde zijn”

Vakcollege Rijnmond zet met het NP Onderwijs vooral in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Coördinator, docent en mentor Manon Janssen stelt dat de basis op orde moet zijn en pleit voor een structurele investering in het onderwijs. Ook vertelt ze meer over hoe zij de MR betrekken bij hun schoolplannen.

Lees meer

Lancering kenniscommunity NP Onderwijs

Onlangs is de eerste versie van de kenniscommunity van het Nationaal Programma onderwijs live gegaan!

Op deze kenniscommunity verzamelen we praktijkverhalen en helpen we scholen bij de vertaling naar de schoolpraktijk en de implementatie van de activiteiten om het Nationaal Programma Onderwijs goed uit te voeren. In deze eerste versie gaan we in op het thema welbevinden. Ga naar kennis.nponderwijs.nl.

Deze kenniscommunity wordt gezamenlijk vormgegeven door onderwijsorganisaties, beroepsgroep-organisaties, bonden en het ministerie van OCW.

We hopen je in de komende tijd regelmatig te mogen begroeten op de kenniscommunity. Binnenkort sturen we met de NP Onderwijs nieuwsbrief een special uit over de kenniscommunity, dus blijf ons volgen!

Terugkijken webinars NP Onderwijs

Webinars gemist? Kijk ze terug! 

Doorontwikkeling menukaart NP Onderwijs en onderwijskennis.nl
Bekijk het webinar

Werken aan welbevinden; een duurzame aanpak!
Bekijk het webinar

Overzicht activiteiten

In elke nieuwsbrief vindt u een overzicht van aanstaande activiteiten:

  • Dialoogsessie NP Onderwijs: 29 juni van 13.00 - 17.30 uur
    Aanmelden
  • Seminar: Lessen uit onderwijs in Corona-tijd: 30 juni van 10.00 - 14.15 uur 
    Aanmelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs