Informatietool: aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs per po-/vo-school

Overzicht, doorzoekbaar op BRIN-nummer, met voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Europees Nederland het bedrag dat zij krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs als aanvullende bekostiging voor inzet van gekozen interventies in schooljaar 2021-2022. Apple-gebruikers: u hebt een applicatie nodig die .ods-rekenbladen opent.

Scholen in Caribisch Nederland vinden hun bedrag op een aparte webpagina.

Deze informatietool toont per school het bedrag per leerling en de bijdrage voor leerlingen met risico op onderwijsachterstand (maar niet de middelen voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden).

Het totaalbedrag per school in de tool is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2020. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan hiervan afwijken.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs