Brief aan universiteiten over middelen voor herstel coronaproblematiek

Brief van minister Van Engelshoven aan de colleges van bestuur van bekostigde universiteiten en universitaire medische centra, waarin zij hen informeert over de middelen voor herstel van de coronaproblematiek die hun ter beschikking zijn gesteld.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs