Informatietool: financiering uit het NP Onderwijs per gemeente

Overzicht met voor alle gemeenten het bedrag dat zij in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 krijgen voor het inhalen van coronagerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Gemeenten ontvangen voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een bedrag per leerling. Daarnaast krijgen gemeenten met veel kinderen met een risico op een onderwijsachterstand een extra bedrag.
Apple-gebruikers: u hebt een applicatie nodig die .ods-rekenbladen opent.

De totaalbedragen per gemeente in de tool zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen van 1 oktober 2020. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de aantallen van de voorlopige leerlingtelling van 2020 opgenomen om alvast een goede indicatie van het bedrag per gemeente te kunnen geven. De betaling vindt echter plaats op basis van de door de instellingsaccountant gevalideerde aantallen leerlingen van 2020 (de definitieve telling). U ontvangt van DUO een Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van de vastgestelde specifieke uitkering.