Kwaliteitskaarten voor schoolleiders in het passend onderwijs

De kwaliteitskaarten (praktijkkaarten) op deze pagina bieden schoolleiders in het passend onderwijs handvatten in hun samenwerking met hun team, hun school, andere onderwijsprofessionals en externe partners.

De AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) heeft deze 5 kwaliteitskaarten ontwikkeld met financiering en ondersteuning van het ministerie van OCW. U kunt ze hieronder downloaden.

> Gebruik maken van kwaliteiten en expertise in de school

Bij welke praktijkvragen geeft deze kaart handvatten?

 • Hoe zorg ik dat leraren er niet alleen voor staan bij passend onderwijs?
 • Hoe zorg ik dat leraren elkaar vragen stellen bij het vormgeven van passend onderwijs?
 • Hoe zorg ik dat leraren al hun kwaliteiten en expertise kunnen inzetten?
 • Hoe zorg ik voor een inclusief en veilig klimaat in het team?

> De Intern Begeleider binnen passend onderwijs positioneren

Bij welke praktijkvragen geeft deze kaart handvatten?

 • Wat betekent passend onderwijs voor de taken en rol van de Intern Begeleider?
 • Hoe positioneer ik de Intern Begeleider binnen de opdracht van passend onderwijs?
 • Hoe zorg ik voor een goede samenwerking en afstemming met de Intern Begeleider?

> Samenwerking met externe partners

Bij welke praktijkvragen geeft deze kaart handvatten?

 • Hoe zorg ik dat de samenwerking met externe partners effectief verloopt?
 • Hoe zorg ik dat leraren de samenwerking met en inbreng van de externe partners optimaal (kunnen) benutten?
 • Hoe zorg ik dat we nieuwsgierig zijn naar en leren van de expertise van externe partners?

> Stimuleren collectief professioneel zelfvertrouwen

Bij welke praktijkvragen geeft deze kaart handvatten?

 • Hoe verleid ik onderwijsprofessionals om het beste uit zichzelf te halen?
 • Hoe verleid ik onderwijsprofessionals om het beste uit hun leerlingen te halen?
 • Hoe verleid ik onderwijsprofessionals om niet af te haken bij het verzorgen van onderwijs aan de meest kwetsbare leerlingen?
 • Hoe verleid ik onderwijsprofessionals verschillen te waarderen?

> Leiding geven aan passend onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Bij welke praktijkvragen geeft deze kaart handvatten?

 • Hoe weet ik of het team werkt vanuit hoge verwachtingen van alle leerlingen?
 • Hoe kan ik de verwachtingen die leraren hebben van bepaalde (groepen) leerlingen verhogen, waar nodig?
 • Hoe werk ik aan een cultuur van hoge verwachtingen?

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs