Digitale technologie

Digitale technologie

Gemiddeld effect, sterk bewijs, gemiddelde kosten.

Gemiddeld effect (4 maanden leerwinst), sterk bewijs, gemiddelde kosten. Toelichting

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Er zijn zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te verdelen:

  • technologie voor leerlingen, zoals programma’s of apps voor het oplossen van problemen of opdrachten met een open einde;
  • technologie voor leerkrachten/docenten, zoals een digitaal schoolbord of leerplatform.

Waar moet je rekening mee houden?

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Als je technologie effectief wilt inzetten, moeten de leer- en onderwijsdoelen centraal staan en niet de technologie zelf: technologie is geen doel op zich. Je moet duidelijk voor ogen hebben hoe een nieuwe technologie de wisselwerking tussen lesgeven en leren kan verbeteren.
  2. Nieuwe technologie leidt niet automatisch tot betere prestaties.
  3. Hoe kan een nieuwe technologie leerlingen helpen om harder of efficiënter te werken en het langer vol te houden om zo hun leerproces te verbeteren?
  4. Dat leerlingen gemotiveerd zijn om technologie te gebruiken, leidt er niet altijd toe dat ze effectiever gaan leren, zeker als het gebruik van de technologie en de gewenste leerprestaties niet goed op elkaar zijn afgestemd.
  5. Leerkrachten/docenten hebben ondersteuning en tijd nodig om nieuwe technologie effectief toe te passen. Ze moeten niet alleen leren hoe de hard- en software werken, maar ze hebben ook training nodig om te leren hoe technologie kan worden ingezet voor betere leerprestaties.
  6. Let bij het werken met digitale technologie ook op de privacy en gegevensbescherming van leerlingen.

Praktijkvoorbeelden

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs