Middelen uit het NP Onderwijs voor het mbo

Overzicht met de bedragen per instelling in het middelbaar beroepsonderwijs die ter beschikking komen in het NP Onderwijs.
Apple-gebruikers: u hebt een applicatie nodig die .ods-rekenbladen opent.