MBO: arbeidsmarkt en bedrijfsleven

In het MBO zijn er door corona onvoldoende leerplekken. Daardoor lopen studenten studievertraging op, missen zij een cruciale aansluiting en voorbereiding op de arbeidsmarkt, en kunnen zij hun diploma niet halen.

Wat doet het Nationaal Programma Onderwijs voor de aansluiting tussen MBO en het bedrijfsleven?

  • Aanpak stagetekorten instellingen – Actieplan stages en leerbanen SBB 2020-2021.
  • Tegemoetkoming stagebedrijven – Subsidie praktijkleren.
    De subsidie op praktijkleerbanen wordt in 2021 en 2022 hoger. Hiermee wordt het voordeliger voor bedrijven om ook in deze economische zware tijden de vakmensen van de toekomst te blijven opleiden. Dit is in het belang van zowel de student als het bedrijf: studenten lopen minder studievertraging op en toekomstige arbeidsmarkttekorten worden voorkomen.
    Het subsidiebudget wordt hoog genoeg om op basis van het voorspelde aantal studenten per praktijkleerbaan het wettelijk bepaalde maximale subsidiebedrag van € 2.700 uit te keren.
  • Verlenging aanpak jeugdwerkloosheid tot en met 2022 – extra begeleiding en nazorg bij de overgang naar de arbeidsmarkt.