Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek

Er is in totaal € 162 miljoen beschikbaar gesteld bij universiteiten, UMC’s, hogescholen, NWO- en KNAW-instituten om onderzoekers met een tijdelijk contract in staat te stellen hun onderzoek af te ronden.

Wat doet het Nationaal Programma Onderwijs voor wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek?

  • Regeling opvang onderzoeksvertraging voor onderzoekers met een tijdelijk contract.
    De middelen zijn bedoeld om onderzoekers op een tijdelijk contract, die door de coronacrisis vertraagd zijn in hun onderzoek, te helpen. Daarmee blijven deze onderzoekers in hun huidige rol behouden voor onderzoek én onderwijs. Zo moet veel van de onderzoeksvertraging, veroorzaakt door de coronacrisis in 2020, die tot extra kosten leidt in 2021 en 2022, worden opgevangen.
    Dit is in het belang van de wetenschappelijke carrière van deze onderzoekers, de continuïteit van het onderzoek en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs