WO-instellingen

WO-instellingen krijgen directe compensatie bij hun ramingen voor de enorme groei in studentenaantallen. Zo houden zij de benodigde middelen om onderwijstaken uit te voeren. Behoud van onderzoekers is cruciaal om de kwaliteit (actualiteit van kennis bij het afstuderen) en kwantiteit (minder medewerkers om die het onderwijs kunnen geven) van het onderwijs in de bachelor- en masterfase te waarborgen.

Wat doet het Nationaal Programma Onderwijs voor wo-instellingen?

Als instelling in het wetenschappelijk onderwijs kunt u rekenen op:

Studenten die in het studiejaar 2021-2022 aan een door de overheid bekostigde universiteit studeren, krijgen een korting van 50% op het wettelijk collegegeld voor dat jaar.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs