Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021 (vo)

Voor vo-scholen, vso-scholen en vavo-instellingen is er de regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021. In de informatietool ziet u welk bedrag u uit deze regeling krijg:

 • per eindexamenkandidaat;
 • per onderdeel van de regeling;
 • in totaal op basis van de definitieve leerlingentelling.

Apple-gebruikers: u hebt een applicatie nodig die .ods-rekenbladen opent.

Beschikbare middelen per eindexamenkandidaat en verdeling

Als reguliere vo-school, vso-school of vavo-instelling krijgt u de onderstaande aanvullende bekostiging als tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van het maatregelenpakket voor de eindexamens 2021. De bedragen hierna zijn definitieve bedragen en zullen niet worden aangepast voor loon- en prijsbijstellingen.

Aanvullende bekostiging eindexamens 2021 (toelichting op de onderdelen 1, 2 en 3 onder tabel)
VO (incl. aan vavo uitbestede leerlingen), onderdeel Per kandidaat Uitbetaald uiterlijk
1. Ondersteuning eindexamenkandidaten op scholen die geen leerplus krijgen € 177 oktober 2021
1. Ondersteuning eindexamenkandidaten op scholen die leerplus krijgen € 265 oktober 2021
2a. Extra werklast, bedrag per examenkandidaat € 74 oktober 2021
2b. Extra werklast, bedrag per 2e-herkanser € 223 voorjaar 2022
3. Regio Noord (inclusief SGM Bonaire) € 157 oktober 2021
VSO, onderdeel Per kandidaat Uitbetaald uiterlijk
1 en 2 samen. Ondersteuning eindexamenkandidaten met uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het laatste leerjaar, en 2e herkansing € 389 december 2021
3. In 2021 in regio Noord geen vso-scholen met eigen examenlicentie nvt nvt
VAVO (direct op vavo ingeschreven kandidaten), onderdeel Per kandidaat Uitbetaald uiterlijk
1. Ondersteuning eindexamenkandidaten € 177 december 2021
2a. Extra werklast, bedrag per examenkandidaat € 74 december 2021
2b. Extra werklast, bedrag per 2e-herkanser € 223 december 2021
3. Regio Noord € 157 december 2021

Toelichting op de onderdelen 1, 2 en 3 van de regeling

 1. Extra ondersteuning voor examenkandidaten voorafgaand aan het examen
  Deze middelen zijn een compensatie voor de extra ondersteuning en begeleiding van examenkandidaten voorafgaand aan het eindexamen 2021.
  Voor een percentage van de ingeschreven eindexamenkandidaten is per kandidaat € 885 beschikbaar. Het gaat om:
  • 20% op vo-scholen die geen leerplus krijgen en op vavo-instellingen;
  • 30% op scholen die leerplus krijgen.
 2. Extra vergoeding voor afname van de extra herkansing voor het centraal examen
  Deze middelen zijn voor de extra personele inzet die nodig is voor het organiseren, begeleiden en corrigeren van de extra herkansing. Deze vergoeding bestaat uit:
  a. een bedrag per examenkandidaat, aangevuld met
  b. een bedrag per examenkandidaat die een extra herkansing aflegt.
 3. Extra vergoeding voor docenten die lesgeven aan een examenklas in de regio Noord
  Met deze middelen kunt u in de regio Noord docenten en andere medewerkers compenseren die binnen het extra tijdvak doorwerken in de eerste week van de zomervakantie.

Voor de onderdelen 2 en 3 hebben de VO-raad en de bonden afspraken vastgelegd in een convenant.

Registratie 2e herkansingen

Uiterlijk 8 september 2021 moest u in uw leerlingadministratiesysteem geregistreerd hebben hoeveel kandidaten op uw vo-school of vavo-instelling een 2e herkansing hebben afgelegd. Dit gegeven staat daardoor tijdig in het register onderwijsdeelnemers. Onderdeel 2b van de aanvullende bekostiging die u krijgt voor extra herkansingen hangt hiervan af.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs