Subsidie voor capaciteitentesten in het voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren.

Middelbare school
Beeld: ©Bart Versteeg

In schooljaar 2019-2020 hebben basisschoolleerlingen geen eindtoets gemaakt. Daardoor is mogelijk niet iedereen in het voortgezet onderwijs ingestroomd op een niveau dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten. Ook door coronavertragingen zijn leerlingen misschien niet op een passend niveau terechtgekomen.

Een capaciteitentest kan scholen helpen inzicht te krijgen in de potentie van leerlingen. Onder meer op basis daarvan kunnen ze hen dan kansrijk begeleiden naar een passend onderwijsniveau. Scholen kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij DUS-I. Per ingekochte capaciteitentest is € 40 beschikbaar.

Deze subsidieregeling valt onder het Nationaal Programma Onderwijs. Scholen zijn niet verplicht gebruik te maken van de capaciteitentesten, maar worden met de subsidie wel daartoe aangemoedigd.

Lees de veelgestelde vragen over de capaciteitentest en de subsidie.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs