Van thuis weer naar school: praktijkkaart voor scholen en gemeenten

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Ingrado hebben een praktijkkaart gemaakt die scholen en gemeenten handvatten biedt om leerlingen na schoolverzuim weer te laten deelnemen aan het onderwijs.

Klaslokaal

Uitval en potentiële uitval onder kinderen en jongeren vormen binnen het Nationaal Programma Onderwijs een specifiek aandachtspunt. Het programma biedt dan ook mogelijkheden om voor deze groep te laten meedoen op school. Het ministerie van OCW stimuleert scholen hiervan gebruik te maken en heeft het NJi en Ingrado gevraagd om ter ondersteuning een praktijkkaart op te stellen.

Om leerlingen weer volledig te laten deelnemen aan het onderwijs zijn vaak kleine stapjes nodig. Net zoals schoolverzuim een proces is dat vaak sluipend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt. De praktijkkaart Van thuis weer naar school biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer te laten deelnemen aan het onderwijs.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs