Pilot: rapportage over leergroei voor het voortgezet onderwijs

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) breidt uit met een pilot over leergroei in het voortgezet onderwijs. Scholen die aan de pilot deelnemen ontvangen een rapportage over de leergroei van hun leerlingen. Om deel te nemen kunnen besturen tot en met 14 maart 2022 hun school of scholen aanmelden.

In de pilot worden Cito-toetsresultaten verzameld via de leerlingadministratiesystemen van scholen. Hiermee berekent het NCO vervolgens per school de leergroei van leerlingen. Ook brengt het NCO de relatie tussen leergroei en een aantal relevante uitkomsten - zoals de gevolgen van COVID-19, de verdere loopbaan en de sociaaleconomische achtergrond van leerlingen – in kaart. Daarnaast kunnen scholen zich vergelijken met het landelijk gemiddelde en met vergelijkbare scholen (voorspelde referentiewaarde).

Rapportage te gebruiken voor monitoring Nationaal Programma Onderwijs

Scholen die deelnemen aan deze pilot ontvangen in het najaar van 2022 een rapportage. Deze kunnen scholen en besturen gebruiken voor het volgen en evalueren van hun gestelde doelen binnen het schoolprogramma NP Onderwijs en voor kwaliteitszorg in brede zin. Besturen ontvangen een bestuursrapportage met een overzicht van alle aangemelde scholen onder hun bestuur

Aanmelden

Schoolbesturen kunnen hun scholen bij het NCO aan melden om aan de pilot mee te doen.

Aanmelden gaat in twee stappen:

  • Stap 1: U vraagt uiterlijk 7 maart vrijblijvend het digitale informatiepakket aan. Dit informatiepakket bevat alle benodigde documenten en informatie over de privacy en AVG.
  • Stap 2: Met het contract en het inschrijfformulier uit het informatiepakket kunt u zich definitief aanmelden. Uw aanmelding moet uiterlijk 14 maart 2022 ontvangen zijn.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs