Aanvullende bekostiging NP Onderwijs voor po en vo

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs. Afhankelijk van de leerlingpopulatie krijgen scholen extra bedragen.

Bedrag per leerling voor schooljaar 2021-2022

Scholen krijgen per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging om het schoolprogramma uit te voeren. In de tabel hieronder vindt u voor schooljaar 2021-2022 per schooltype het bedrag per leerling en het betaalmoment. Het schooljaar loopt van augustus 2021 tot en met juli 2022.

Bedrag per leerling naar schooltype
Schooljaar 2021-2022 Per leerling Betaalmoment
basisonderwijs € 701,16 maandelijks vanaf sept 2021
vwo; havo; mavo; leerjaar 1 en 2 vbo € 701,16 nov 2021 ineens
speciaal basisonderwijs € 1.051,74 maandelijks vanaf sept 2021
praktijkonderwijs; leerjaar 3 en 4 vbo € 1.051,74 nov 2021: € 701,16 ineens
voorjaar 2022: € 350,58 ineens
(voortgezet) speciaal onderwijs € 1.402,31 maandelijks vanaf sept 2021

De bedragen per school voor schooljaar 2021-2022 staan in een informatietool.

Extra bijdrage bij meer risico op onderwijsachterstand

De leervertraging is niet op alle scholen gelijk. Scholen met bijvoorbeeld een uitdagende leerlingenpopulatie of met veel leerlingen met ouders met een lage sociaaleconomische status hebben een groter risico op onderwijsachterstanden. Deze scholen krijgen daarom een extra bijdrage, die hoger is naarmate het achterstandsrisico groter is. Deze extra bijdrage is verwerkt in de informatietool met de bedragen per school.

Een basisschool of middelbare school krijgen per eenheid achterstandsscore een vast bedrag. De basis hiervoor is de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Deze CBS-indicator is in het po al staande praktijk. In het vo is de systematiek hiervoor nieuw. Lees meer op de website van het CBS; daar vindt u ook uw achterstandsscore.

Voor speciale scholen voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt aangesloten bij de bestaande cumi-regeling. Deze scholen krijgen een bedrag per cumi-leerling boven het aantal van 4; ook cluster 1 en 2 lopen hierin mee.

Bedrag onderwijsachterstanden
Schooljaar 2021-2022 Bedrag Betaalmoment
CBS-indicator po, per achterstandsscore € 251,16 maandelijks vanaf sept 2021
CBS-indicator vo, per achterstandsscore € 1.038,63 voorjaar 2022 ineens
cumi-regeling, per cumi-leerling >4 € 548,56 maandelijks vanaf sept 2021

Aanvullende bekostiging voor schooljaar 2022-2023

Voor schooljaar 2022-2023 is minimaal € 500 per leerling beschikbaar. Begin 2022 bekijken we wat het definitieve bedrag wordt. Dit hangt onder meer af van de uitkomsten van de implementatiemonitor en andere relevante informatie over en onderzoeken naar de actuele ontwikkeling van coronavertragingen.

Aanvullende bekostiging nieuwkomers en samenwerkingsverbanden