Monitoring Nationaal Programma Onderwijs

Scholen in het funderend onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs extra middelen om bewezen interventies in te zetten voor herstel van coronagerelateerde vertragingen bij leerlingen. Het programma omvat, naast een gedegen aanpak om deze vertragingen in kaart te brengen, ook gedegen landelijke monitoring en evaluatie. Zo krijgen we inzicht in de implementatie en de resultaten. Monitoring levert ook aanvullende kennis op.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs