Publicaties Nationaal Programma Onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het NP Onderwijs is dat we leren van de ervaringen die scholen met het programma opdoen. Monitoring en evaluatie vormen daarom een belangrijk deel van het programma. Op deze pagina vindt u alle relevante onderzoeksuitkomsten.

Het stelselbeeld dat uit alle onderzoeken naar voren komt, vindt u in de voortgangsrapportages, die het ministerie van OCW 2 keer per jaar publiceert. Rapportages tot nu toe:

Tweede voortgangsrapportage

Tweede voortgangsrapportage NP Onderwijs (juni 2022)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Eerste voortgangsrapportage

Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs (oktober 2021)

Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de onderstaande onderzoeksrapporten.

Leerprestaties van leerlingen

Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Executieve vaardigheden van leerlingen

Implementatie NP Onderwijs

Overige onderzoeken

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs