Extra beloning voor personeel op scholen met uitdagende leerlingpopulatie

Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 krijgt ongeveer 15% van de vestigingen een extra geldbedrag. Dit geld is bedoeld voor een arbeidsmarkttoelage voor personeel dat werkt op vestigingen met een uitdagende leerlingenpopulatie.

Scholen met een uitdagende leerlingenpopulatie hebben vaker moeite om vacatures te vullen en hebben een hoger verloop. De arbeidsmarkttoelage heeft als doel scholen te helpen goed personeel te vinden en te behouden.

Heeft mijn vestiging recht op de toelage?

Van de vestigingen in het primair en voortgezet onderwijs in Europees Nederland heeft ongeveer 15% recht op de arbeidsmarktoelage. Al deze vestigingen vindt u op BRIN-nummer in een informatietool met het totaalbedrag per vestiging.

Waar is de selectie van vestigingen op gebaseerd?

De selectie van vestigingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is gebaseerd op de CBS-indicator voor achterstanden. 15% van de vestigingen met de relatief hoogste achterstandsscore komen in aanmerking. De relatieve achterstandsscore is berekend door de achterstandsscore (met drempel) van de vestiging te delen door het aantal leerlingen op de vestiging, zodat er wordt gecorrigeerd voor de grootte van de vestiging.

De selectie van vestigingen van speciale scholen voor basisonderwijs en van scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is gebaseerd op de CUMI-regeling. 15% van de vestigingen met het relatief hoogste aantal CUMI-leerlingen per vestiging komt in aanmerking. Ook hier is dus rekening gehouden met de grootte van de vestiging.

Ook komen 53 vestigingen met een ISK (Internationale Schakelklas), EOZ (Eerste Opvang Anderstaligen) of AZC (asielzoekerscentrum) in aanmerking voor deze extra middelen.

Hoe komt de arbeidsmarkttoelage bij de werknemers terecht?

Op vestigingsniveau moet het bestuur met het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad P(G)MR afspreken wie de toelage krijgt en hoe hoog die is. De (G)PMR heeft instemmingsrecht op de vaststelling van de toelage. De hoogte van de toelage hangt uiteraard ook af van het budget dat voor de vestiging beschikbaar is.

Zodra de afspraken zijn gemaakt, kan de toelage worden verwerkt in de salarisadministratie.

Stappenplan arbeidsmarkttoelage NP Onderwijs

Q&A’s arbeidsmarktoelage

Er is een uitgebreide Q&A over de arbeidsmarkttoelage. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de helpdesk.