Betaalmomenten aanvullende bekostiging primair en voortgezet onderwijs

Het betaalritme in het Nationaal Programma Onderwijs verschilt per onderdeel. Hieronder vindt u voor schooljaar 2021-2022 per onderdeel de betaalmomenten.

Voor alle betrokken partijen is het NP Onderwijs een omvangrijk project. Voor de scholen die op schoolniveau plannen maken, maar bijvoorbeeld ook voor DUO die aan het hele funderend onderwijs extra bekostiging moet uitkeren.

Voor een optimale uitvoering sluiten we zo veel mogelijk aan bij de reguliere bekostiging. Daardoor ontstaan verschillen tussen primair en voorgezet onderwijs.

Primair onderwijs: betaalmomenten per onderdeel
Onderdeel Betaalmoment
Bedrag per leerling voor basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Maandelijks vanaf sept 2021 (met in sept ook betaling voor aug)
Bedrag voor scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand Maandelijks vanaf sept 2021 (met in sept ook betaling voor aug)
Bekostiging Caribisch Nederland Ineens in okt 2021
Bekostiging nieuwkomers Loopt mee in reguliere bekostiging po, per peildatum
Bekostiging samenwerkingsverbanden voor langer verblijf vso-leerlingen Loopt mee in reguliere bekostiging po, maandelijks vanaf aug 2021
Voortgezet onderwijs: betaalmomenten per onderdeel
Onderdeel Betaalmoment
Bedrag van € 701,16 per leerling voor scholen in het voorgezet onderwijs Ineens in nov 2021 (uitleg onder tabel)
Meerprijs van € 350,58 per leerling voor leerlingen praktijkonderwijs en leerjaar 3 en 4 vbo Ineens in voorjaar 2022
Bedrag voor scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand Ineens in voorjaar 2022
Bekostiging Caribisch Nederland Ineens in okt 2021
Bekostiging nieuwkomers Ineens in voorjaar 2022, voor beide schooljaren
Bekostiging samenwerkingsverbanden voor langer verblijf pro-leerlingen Maandelijks vanaf sept 2021 (met in sept ook betaling voor aug)

De betaling van het bedrag van € 701,16 per leerling voor scholen in het voorgezet onderwijs loopt mee in de regeling Strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo. Hierdoor is het bedrag niet apart zichtbaar in de beschikking.