Inzet van bso-medewerkers voor het NP Onderwijs op de basisschool

Uw basisschool mag met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang (bso) inzetten in de klas.

Zo haalt u veel extra pedagogische expertise en ondersteuning de school in. De bso-medewerkers kunnen meer uren maken. Ook versterkt en verbetert dit de samenwerking en de overdracht tussen kinderopvang en school.

Wanneer mag ik bso-medewerkers inzetten?

De inzet van bso-medewerkers moet te maken hebben met de uitvoering van een interventie uit de menukaart. Zo kunnen bso-medewerkers bijvoorbeeld:

 • meewerken als extra handen in de klas, waardoor leraren meer tijd en ruimte hebben voor interventies zoals directe instructie, feedback of samenwerkend leren;
 • met kleine groepen leerlingen interventies gericht op welbevinden, sportieve of culturele activiteiten uitvoeren.

De bso-medewerkers voeren hun taken uit onder verantwoordelijkheid van leraren. Let erop dat ze zonder lesbevoegdheid niet zelfstandig les mogen geven.

Hoe past inzet van bso-medewerkers binnen de menukaart?

Inzet van bso-medewerkers telt niet als interventie op zich. U kunt bso-medewerkers inzetten:

Hoe regel ik de inzet van een bso-medewerker?

Dit kan op verschillende manieren:

 • Huur de medewerker in bij de bso. Lees meer over btw-afdracht in deze situatie.
 • Sluit een arbeidsovereenkomst met de medewerker:
  a. een vaste aanstelling voor structurele inzet, of
  b. een tijdelijk contract voor de duur van het NP Onderwijs.
  U betaalt dan geen btw. De medewerker is bij u in loondienst, dus u draagt wel werkgeverslasten en het eigen risico voor werkloosheidsregelingen. Lees waarmee u rekening moet houden.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs