Achtergrond van de menukaart

De basis voor de menukaart is de ‘Teaching and Learning Toolkit’ van de Education Endowment Foundation (EEF). Voor het Nationaal Programma Onderwijs is deze toolkit vertaald en uitgebreid.

Leerontwikkeling, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

De Teaching and Learning Toolkit van de EEF is tot stand gekomen op basis van een meta-analyse van jarenlang internationaal effectonderzoek naar het inlopen van met name cognitieve achterstanden. Het gaat hierbij dus vooral om leerontwikkeling. Bij de interventies die uit deze toolkit afkomstig zijn, is een indicatie te zien van te verwachten effect, bewijs en kosten.

Voor de menukaart hebben we deze toolkit niet alleen vertaald, maar ook aangevuld in samenwerking met NCJ, Trimbos-instituut, Pharos, Corona-expertgroep schoolpsychologen NIP en NJi. Deze partners hebben interventies beschreven die gericht zijn op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. In een databank van effectieve jeugdinterventies is terug te vinden hoe sterk de wetenschappelijke onderbouwing hierbij is.

Werk in uitvoering

De menukaart wordt de komende tijd doorontwikkeld en verrijkt met onderzoek en praktijkervaringen uit de Nederlandse context. Er komen nieuwe interventies bij en handvatten om die effectief uit te voeren.

Geraadpleegde deskundigen

Deze menukaart is tot stand gekomen in nauw overleg met:

 • klankbordgroepen van leraren en schoolleiders
 • prof.dr. Hanke Korpershoek
 • dr. Tijana Prokic Breuer
 • dr. Wouter Schenke
 • prof.dr. Kim Schildkamp
 • de leden van het O-OMT
 • AOb
 • Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
 • Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)
 • Brancheorganisatie Kinderopvang
 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
 • CNV Onderwijs
 • Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOV)
 • LAKS
 • Lerarencollectief
 • Ministerie van SZW
 • Ouders en Onderwijs
 • PO-Raad
 • Sectorraad GO
 • Sectorraad Praktijkonderwijs
 • Stichting Platforms vmbo (SPV)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Voor Werkende Ouders
 • VO-raad

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs