Interventies waaruit u kunt kiezen

De interventies hieronder kunt u inzetten met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs. Lees hoe u deze menukaart gebruikt.

Per doelgebied A tot en met F vindt u interventies die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. In Nederland zijn ze kansrijk bij de aanpak van coronavertragingen in alle onderwijssoorten in het funderend onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs inclusief beroepsgericht onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Alleen randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E

Wilt u interventies naast elkaar in uw browser bekijken?
Houd de
ctrl-toets ingedrukt terwijl u een link aanklikt. Er verschijnt een muismenu waarin u de link kunt openen in een nieuw venster. Rangschik daarna de geopende vensters in uw scherm.

Uitbreiding van deze menukaart

In overleg met wetenschappers en onderwijspersoneel breiden we deze menukaart de komende tijd uit met handreikingen om de interventies toe te passen. Zo werken we nog samen met de sector aan concrete handvatten voor het inlopen van vertraging bij de beroepsgerichte vakken, LOB en de overgang van VO naar MBO.