Interventies waaruit u kunt kiezen

De interventies hieronder kunt u met geld uit het NP Onderwijs inzetten in het funderend onderwijs. Lees hoe u deze menukaart gebruikt.

Soort interventie Effect Bewijs Kosten

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Voor- en vroegschoolse interventies +5 ✓✓✓✓ €€€€€
Uitbreiding onderwijs +2 ✓✓✓ €€€
Zomer- of lentescholen +2 ✓✓✓✓ €€€

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken

Een-op-een-begeleiding (intensief en individueel, door leraar, onderwijsassistent of andere volwassene) +5 ✓✓✓✓ €€€€
Individuele instructie (opdrachten en begeleiding per leerling) +3 ✓✓✓
Instructie in kleine groepen +4 ✓✓ €€€
Directe instructie
Leren van en met medeleerlingen +5 ✓✓✓✓
Feedback +8 ✓✓✓
Beheersingsgericht leren +5 ✓✓✓
Technieken voor begrijpend lezen +6 ✓✓✓✓
Gesprokentaalinterventies +5 ✓✓✓✓

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Soort interventie Effect Bewijs Kosten
Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Sportieve activiteiten +2 ✓✓ €€€
Cultuureducatie +2 ✓✓✓ €€

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

Metacognitie en zelfregulerend leren +7 ✓✓✓✓
Samenwerkend leren +5 ✓✓✓✓

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Klassenverkleining +3 ✓✓✓ €€€€
Onderwijsassistenten/instructeurs +1 ✓✓ €€€€

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn voor interventies onder A-E
Ouderbetrokkenheid +3 ✓✓✓ €€€
Digitale technologie: IT-hardware en -software voor specifieke interventies, afstandsonderwijs, vo, feedback etc +4 ✓✓✓✓ €€€

Interventies naast elkaar in uw browser bekijken?
Houd de
ctrl-toets ingedrukt terwijl u een link aanklikt. Er verschijnt een muismenu waarin u de link kunt openen in een nieuw venster. Rangschik daarna de geopende vensters in uw scherm.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs