Interventies toepassen

Ook een kansrijke interventie staat of valt bij een goede toepassing. De interventies in de menukaart geven u ruimte en aanknopingspunten om vooraf de concrete uitvoering in uw eigen context te bepalen. Zo vindt u doorlinks naar achterliggende (review)studies.

Bij een aantal interventies vindt u ter inspiratie verwijzingen naar praktijkkaarten van EducationLab, een Nederlands onderzoeksnetwerk, en naar Engelstalige Guidance Reports van de Education Endowment Foundation.

Meer ondersteuning komt gaandeweg beschikbaar.