Interventies monitoren en verantwoorden

Bij een goede uitvoering horen monitoring en evaluatie. Ook hiervoor kunt u geld uit het Nationaal Programma Onderwijs inzetten.

Loopt u vertragingen in, ziet u vooruitgang, waar kunt u bijsturen? Er is een praktijkkaart om dit in de gaten te houden.

U hoeft uw schoolprogramma niet naar OCW, DUO of de inspectie te sturen. Wel vraagt OCW u om bij de start van het nieuwe schooljaar 2021/2022 een aantal vragen over de schoolscan en uw schoolprogramma te beantwoorden.

Via het jaarverslag legt uw schoolbestuur aan het einde van ieder jaar verantwoording af over de uitvoering en de resultaten van het schoolprogramma en de besteding van de middelen.

‚Äć

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs