Helpdesk: (0800) 424 04 24

Vragen over de menukaart? Bel gratis, op werkdagen tussen 10:00 en 14:00 uur.

Hoe gebruikt u de menukaart?

Als schoolleider en schoolteam formuleert u doelen en kiest u interventies op basis van gesprekken tussen leraren, ouders/verzorgers en leerlingen. Nauwe afstemming met het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad is cruciaal.

Doelgebieden

De interventies in de menukaart zijn ingedeeld in 6 doelgebieden A t/m F: meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, executieve functies, inzet van personeel en faciliteiten/randvoorwaarden.

Binnen deze doelgebieden vindt u verschillende typen interventies waaruit het Nationaal Programma Onderwijs u laat kiezen. Concretiseringen of verbijzonderinging van deze typen staan niet op de menukaart.

  • Wilt u leerwinst behalen, bij algemeen vormende vakken óf bij beroepsgerichte vakken en vormen van praktijkleren zoals stages? Kijk dan bij de interventies vooral naar het effect dat u ervan mag verwachten.
  • Er is een aparte algemene pagina over interventies voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Als u voorbeelden kent van een concretere invulling van een interventie op de menukaart die effectief is, kunt u die ook met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs inzetten.

Wilt u interventies uit de menukaart naast elkaar in uw browser bekijken?
Houd de
ctrl-toets ingedrukt terwijl u een gewenste link aanklikt. Er verschijnt dan een muismenu waarin u de link in een nieuw venster kunt openen. Rangschik daarna de geopende vensters in uw scherm.

Effectieve interventies

Inspiratie voor de stappen van analyse naar interventiekeuze vindt u in een speciale praktijkkaart. Zo profiteert u optimaal van het Nationaal Programma Onderwijs.

Bij elke keuze is van belang dat u weet waarom deze interventie gaat werken binnen uw context en past in uw veranderstrategie. De interventies geven u ook ruimte om de uitvoering aan te passen aan uw school.

De kans is groot dat u in de menukaart een interventie herkent die u nu al uitvoert of van plan bent uit te voeren om coronavertragingen aan te pakken. Dat bevestigt dan dat u een kansrijke interventie hebt gekozen. U kunt geld uit het Nationaal Programma Onderwijs dus daaraan besteden.