Extra aandacht voor aankomende brugkasleerlingen

Leerlingen uit groep 8 die deze zomer naar het voortgezet onderwijs gaan, doen dat na twee tumultueuze leerjaren. Daarom vraagt de ‘warme overdracht’ nog meer aandacht van basisscholen en middelbare scholen dan anders. Ook bij het uitvoeren van de schoolscan en het kiezen van de interventies binnen het Nationaal Programma Onderwijs.

Wat betekent dit voor basisscholen?

Alles wat u weet over de cognitieve, sociaal-emotionele en executieve ontwikkeling van uw achtstegroepers, kan van belang zijn voor de middelbare scholen van hun keuze. Zij zijn het immers die aan de slag moeten met de informatie uit uw schoolscan.

Wees in uw Onderwijskundig Rapport en de uitwisseling bij de warme overdracht dus zo volledig mogelijk, meer dan ooit.

Wat betekent dit voor middelbare scholen?

Verzamel naast het Onderwijskundig Rapport van de basisschool ook zelf zo breed mogelijk informatie over alle nieuwe brugklasleerlingen. Dit kan door gesprekken met hen en hun ouders, observaties in de klas en daarbuiten, en met formele en informele vormen van toetsing. Trek bij basisscholen tijdig aan de bel als u gegevens mist.

Meer dan anders zult u ruimte nodig hebben voor maatregelen waarmee u kunt inspelen op de ontwikkeling van deze groep leerlingen. De komende schooljaren is het extra belangrijk dat zij voldoende tijd krijgen om op het voor hen passende niveau te geraken. Houd daar rekening mee bij uw schoolprogramma en de interventies die u kiest.

Komend schooljaar kan bij uitstek een moment zijn om te beginnen met breder samengestelde brugklassen, als u die nu nog niet aanbiedt.