Platform Perspectief Jongeren

Het Platform Perspectief Jongeren is een onafhankelijke commissie die het Nationaal Programma Onderwijs maatschappelijk begeleidt.

Opdracht

In samenspraak met jongeren wil het Platform Perspectief Jongeren antwoord geven op vragen als:

 • Hoe bereikt het programma jongeren?
 • Hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren?
 • Hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn?

Hebt u een vraag, suggestie of mededeling voor de commissie? Stuur een e-mail naar: ppj@ser.nl.

Samenstelling

De commissie bestaat uit:

 • hoogleraar Beleid en sturing van de zorg, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau KimĀ Putters (voorzitter);
 • docent en programmamaker Karim Amghar;
 • student en oud-voorzitter LAKS Sven Annen;
 • schoolbestuurder en oud-strategisch inspecteur Fije Hooglandt;
 • oprichter Stichting Studiezalen Abdelhamid Idrissi;
 • directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut Ans van de Maat;
 • lector Zorg voor jeugd dr. Janneke Metselaar;
 • hoogleraar Onderwijseconomie prof.dr. Trudie Schils;
 • tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki;
 • emeritus hoogleraar Pedagogiek prof.dr. Misha de Winter.

Samen zorgen deze leden voor divers perspectief en brede deskundigheid waar het gaat om de positie van jongeren.

Bredere begeleiding

Naast het Platform Perspectief Jongeren is er een Wetenschappelijke Expertgroep, die de minister begeleidt bij de meerjarige monitoring van het programma.

OCW vindt het belangrijk om het veld te betrekken bij de duiding van de onderzoeksresultaten, en werkt daarom ook met focusgroepen van onderwijsprofessionals.