Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs

Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs
  • Februari 2021: Bekendmaking Nationaal Programma Onderwijs.
  • Maart 2021: Scholen in Europees Nederland krijgen een brief met meer informatie.
  • April 2021: Scholen in Caribisch Nederland krijgen een brief met meer informatie.
  • April/mei 2021: Scholen brengen met een schoolscan in kaart welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en school. Ze kiezen op basis hiervan uit een menukaart welke maatregelen ze gaan nemen.
  • Juni 2021: Scholen horen welk budget per leerling beschikbaar is vanuit het NP Onderwijs.
  • Voor start schooljaar 2021/2022: Scholen hebben een schoolprogramma opgesteld met alle maatregelen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023, met goedkeuring van de medezeggenschapsraad.
  • Begin schooljaar: Budget wordt uitgekeerd, start uitvoering schoolprogramma. Scholen informeren het ministerie van OCW op hoofdlijnen over hun aanpak.
  • Jaarverslag: Scholen rapporteren over aanpak en resultaten

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs