Bekostiging en subsidieregelingen basisonderwijs

Basisscholen krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs verschillende bedragen in de vorm van aanvullende bekostiging, en kunnen diverse subsidies aanvragen.

Hieronder staan de regelingen voor het basisonderwijs. Bekijk ook die voor het voorgezet onderwijs [LINK], het speciaal onderwijs [LINK] en Caribisch Nederland [LINK].

Bekostiging NP Onderwijs voor het basisonderwijs

Subsidies voor het basisonderwijs

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs