Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Het Nationaal Programma Onderwijs ondersteunt het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs tijdens en na de coronacrisis.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs