Stappenplan actualisering schoolscan en schoolprogramma

Dit stappenplan beschrijft welke stappen u als school of schoolbestuur kunt doorlopen bij de actualisering van de schoolscan. Hiermee brengt u in beeld waar uw leerlingen en school nu staan als het gaat om coronavertragingen en het inlopen daarvan.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs