23 januari OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder de loep

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Tijd -
 • Locatie 9 steden verdeeld over Nederland

Begin 2023 (van eind januari tot en met half maart) komt het ministerie van OCW langs in negen steden door heel het land om samen met onderwijsprofessionals uit het po, vo, so, sbo en vso het Nationaal Programma Onderwijs onder de loep te nemen: wat leren we van de afgelopen periode? 

Activiteitendatum: Datareeks (zie het overzicht hieronder)
Tijd: 12:00 - 18:00 uur
Kosten? Aanmelden is kosteloos
Voor wie? Bestuurders, rectoren, locatiedirecteuren, schooldirecteuren, afdelingsdirecteuren, locatiedirecteuren, NP Onderwijs-coördinatoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, onderwijsassistenten, leraren, docenten en MR-leden uit het uit po, vo, so, sbo en vso.
Waarom? We willen samen met u het NP Onderwijs onder de loep te nemen: wat leren we met elkaar van de afgelopen periode?
Minimum aantal deelnemers:  8 scholen per bijeenkomst (4 po/so/sbo en 4 vo/vso)
Aanmelden: https://fd7.formdesk.com/ocw/ocwdichtbij

Programma

We trappen elke bijeenkomst af met een inspirerende wetenschapper of spreker uit de regio en gaan daarna graag met u in gesprek. Wat gaat goed bij de uitvoering van het NP Onderwijs en wat kan beter? Wat wilt u behouden, welke vragen heeft u en wat wilt u delen met andere scholen? De bijeenkomst is een verrijking van uw schoolprogramma, doordat kennis en ervaringen onderling door scholen worden gedeeld. Na de bijeenkomsten delen we de uitkomsten met de deelnemers, zodat u in een oogopslag ziet welke tips in de bijeenkomsten zijn opgehaald.
 

 • 12:00 - 13:00 Inloop met lunch
 • 13:00 - 13:45 Aftrap en presentatie door wetenschapper/spreker uit de regio
 • 14:00 - 14:30 Gespreksronde 1 – Hoe is het gegaan?
 • 14:30 - 14:45 Pauze
 • 14:45 - 15:45 Gespreksronde 2 – Wat werkt?
 • 15:45 - 16:00 Pauze
 • 16:00 - 16:30 Gespreksronde 3 – Waar wilt u op verder?
 • 16:30 - 16:45 Afronding
 • 16:45 - 18:00 Borrel 

Wanneer zijn we bij u in de regio?

Deelnemen met minimaal 3 collega’s per school

Wilt u met uw school aan een van de bijeenkomsten meedoen? Dan vragen we u om deel te nemen met minimaal 3 en liefst met 5 personen die allemaal verschillende functies hebben in de school (minimaal 1 bestuurder/schoolleider, 1 specialist en 1 leraar/docent). We streven naar een zo divers mogelijke bezetting vanuit de school tijdens de bijeenkomsten. Dit vragen we omdat u tijdens de 3 gespreksrondes als schoolteam in gesprek gaat met elkaar, met andere scholen, maar ook verdeeld per functie. Wanneer u met meer dan 3 collega’s wilt komen, kunt u hierbij denken aan bijvoorbeeld bestuurders, afdelingsdirecteuren, leraren en coördinatoren NP Onderwijs, maar ook aan intern begeleiders, orthopedagogen, onderwijsassistenten en een MR-lid.

Direct aanmelden
U kunt uw school hier aanmelden voor een van de bijeenkomsten van OCW Dichtbij. Deelname is kosteloos. Per school vragen we 1 hoofdaanmelder alle deelnemers van de school aan te melden.

Wanneer u zich heeft aangemeld met uw groep, ontvangt u te zijner tijd meer informatie over het programma en de voorbereiding. Per bijeenkomst rekenen we op minimaal 8 scholen. We houden u hiervan per mail op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen? Mail ze dan aan nponderwijs@minocw.nl.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs