Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom bepaalt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De toegankelijkheidsverklaring van nponderwijs.nl is in voorbereiding.

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen. Bij de livegang van deze website voldoen de pdf’s in de rubriek Documenten in elk geval nog niet aan alle toegankelijkheidseisen. Ook kunnen er afbeeldingen op de site staan waarvoor dat geldt. Wij passen deze onderdelen stap voor stap aan.