Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom bepaalt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Hoe zorgen wij dat deze website toegankelijk is?

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen. Bekijk de de volledige toegankelijkheidsverklaring Nationaal Programma Onderwijs. Deze verklaring geldt voor nponderwijs.nl en is opgesteld op 16 september 2021.

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen. Bij de livegang van deze website voldoen de pdf’s in de rubriek Documenten in elk geval nog niet aan alle toegankelijkheidseisen. Ook kunnen er afbeeldingen op de site staan waarvoor dat geldt. Deze onderdelen passen wij stap voor stap aan.

Deze website draait op het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Sommige toegankelijkheidsproblemen zijn niet op te lossen op websiteniveau, maar vergen aanpassingen op platformniveau. De beheerder van het platform houdt bij welke technische afwijkingen zijn geconstateerd en welke daarvan zijn opgelost.

Problemen met toegankelijkheid melden

Hebt u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.

Toegankelijkheidslabel Nationaal Programma Onderwijs

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs