Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom bepaalt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Hoe zorgen wij dat deze website toegankelijk is?

De toegankelijkheidsverklaring van nponderwijs.nl is in voorbereiding. In augustus 2021 voert stichting Accessibility een digitoegankelijkheidsonderzoek op deze website uit om tekortkomingen en verbeterpunten te signaleren. Daarmee gaan we vervolgens zo snel mogelijk aan de slag.

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen. Bij de livegang van deze website voldoen de pdf’s in de rubriek Documenten in elk geval nog niet aan alle toegankelijkheidseisen. Ook kunnen er afbeeldingen op de site staan waarvoor dat geldt. Deze onderdelen passen wij stap voor stap aan.