Vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs krijgen de komende weken een vragenlijst over de schoolscan en het schoolprogramma voor de monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs.

Vragenlijst
Beeld: ©Willem Jan Ritman Fotografie

We roepen alle schoolleiders op om aan het begin van het schooljaar deze vragenlijst in te vullen. De ervaringen van de scholen bij de uitvoering van het NP Onderwijs zijn van groot belang.

Waarom een vragenlijst?

Het ministerie van OCW monitort op landelijk niveau de uitvoering van het NP Onderwijs en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen. OCW rapporteert hierover in het najaar van 2021 voor het eerst aan de Tweede Kamer. Belangrijke bronnen daarbij zijn de waarnemingen en ervaringen van scholen zelf. Deze informatie van scholen stelt ons in staat om gefundeerde beleidskeuzes te maken en gerichte ondersteuning te geven.

Om wat voor vragen gaat het?

De vragenlijst zal globaal over:

  • welke activiteiten en bronnen u hebt benut voor de schoolscan;
  • op welke vlakken de grootste vertragingen zijn ontstaan;
  • de betrokkenheid van het team en de MR bij het schoolprogramma;
  • welke interventies uit de menukaart u van plan bent in te zetten.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10-15 minuten. 

Invullen voor 17 september

U krijgt ongeveer één week voor de start van het nieuwe schooljaar een mail en een brief over de vragenlijst. Hierin staat een code om deel te nemen. Wij vragen u de vragenlijst vóór 17 september in te vullen. Uw antwoorden kunt u bewaren.
Bent u de code kwijt of hebt u (nog) geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u een link naar de vragenlijst opvragen.

Lees meer over de vragenlijst en antwoorden op veelgestelde vragen.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs