Funderend onderwijs

Funderend onderwijs

Ongeveer € 5,8 miljard uit het NP Onderwijs gaat in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 naar scholen in het primair en het voortgezet onderwijs en naar gemeenten. Het is de bedoeling dat zij tot uiterlijk schooljaar 2024-2025 met dit geld leerlingen helpen om door corona ontstane leervertragingen of vertragingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn in te lopen.

De Tweede Kamer is op 25 februari geïnformeerd over de verlenging van het NP Onderwijs in het funderend onderwijs met 2 jaar en de verdeling van de middelen voor het schooljaar 2022-2023. Teksten op deze website worden de komende periode herzien. Lees het nieuwsbericht over de aangekondigde veranderingen.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs