Ongeveer € 5,8 miljard uit het NP Onderwijs gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken.

Voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs

Voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs

In schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld. Bekijk hoeveel uw school krijgt en wanneer.

Hoe wordt het geld besteed?

  • Het ministerie heeft in maart een brief aan alle scholen gestuurd met een eerste uitleg.
  • Als school brengt u eerst met een schoolscan in kaart welke coronaproblemen er zijn.
  • Uit een menukaart met kansrijke interventies kiest u als school zelf de aanpakken die het beste bij uw situatie passen.
  • U kunt extra personeel inzetten: vakleerkrachten, studenten, onderwijsassistenten en ander ondersteunend personeel.
  • Middelbare scholen kunnen vanaf het schooljaar 2021-2022 subsidie aanvragen als ze brede brugklassen vormen, zoals vmbo-t/havo. Zo hebben leerlingen meer tijd om te kijken waar ze het beste tot hun recht komen.
  • Samen met de gemeente kunt u als schoolbestuur of samenwerkingsverband passend onderwijs een samenhangende aanpak ontwikkelen om de jeugd na de coronatijd nieuw perspectief te bieden. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hiervoor een stappenplan, dat helpt de krachten te bundelen, beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben, de gezamenlijke opgave te vertalen naar een concreet plan en duurzame resultaten voor de jeugd te bereiken.
  • Verschillende subsidieregelingen worden verlengd, zoals die voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters.

Inspirerende praktijkverhalen

Hoe gaan scholen in de praktijk om met het NP Onderwijs?