Koningin Wilhelmina School: leerlingen beslissen mee

Op de Rotterdamse Koningin Wilhelmina School (KWS) denken leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mee over nieuwe plannen voor het onderwijs en ideeën voor de school zelf.

De Koningin Wilhelmina School (KWS) is een kleinschalige basisschool binnen het bestuur Kind en Onderwijs Rotterdam in Crooswijk, hartje stad. Op deze school zitten 156 kinderen van groep 1 tot en met 8, waarvan de meesten ook afkomstig uit deze wijk.

Drie jaar geleden is de school gestart met een leerlingenraad. Leerlingen vanuit groep 6, 7 en 8 denken mee over nieuwe plannen voor het onderwijs en ideeën voor de school zelf. Ook als het gaat om de plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Maandag 13 september kreeg de school bezoek van demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob. Samen met de leerlingen ging hij in gesprek over het NP Onderwijs en waar dat geld volgens hen in geïnvesteerd moet worden. Reden genoeg om na het werkbezoek nog eens verder met deze leerlingen in gesprek te gaan.

Kinderen van de Koningin Wilhelmina School
V.l.n.r. Yunus Teymen (11), Yara Ahmed (11), Serena Nlemvo (9), Leyla Cankapli (9), Chahinaze Ben Addi (10) en Melis Durukan (10).

Hoe werkt zo’n leerlingenraad eigenlijk?

Uit groep 6, 7 en 8 nemen twee leerlingen deel. Elk jaar komen er twee plekken vrij wanneer de leerlingen van groep 8 naar de middelbare school gaan. Vanuit groep 6 sluiten dan weer twee nieuwe leerlingen aan. Zes keer per jaar komt de leerlingenraad samen, tegelijkertijd met de MR-bijeenkomsten.

Leyla vertelt opgewekt: “Omdat veel leerlingen erbij wilden, gingen we stemmen. De hele klas mocht stemmen en de twee met de meeste stemmen die werden het!”

Yara: “Meestal zijn het alleen de leerkrachten die wat doen. Maar als leerlingenraad heb je de mogelijkheid om mee te denken. Ik vind het leuk dat dat kan.”

Melis sluit daarbij aan: “De meeste lessen ken je al, in de leerlingenraad leer je steeds nieuwe dingen. Tijdens de bijeenkomsten hebben we een gesprek met z’n allen. Dan gaan we informatie halen uit het Nationaal Programma Onderwijs.”

Directeur Sibel Taslicukur vult aan: “Ze krijgen elke keer de opdracht: wat vond je van deze bijeenkomst? Maak een verslag en neem dat mee naar het volgende leerlingenraad-overleg. De leerlingen uit groep acht maken bij elke vergadering de notulen.”

Een vertrouwd gezicht voor de klas

Een aantal ideeën uit de leerlingenraad dit schooljaar zijn: meer samenwerken in groepen, meer digitale lessen, meer koptelefoons en een groter speelplein. Of het idee van Yunus om meer te betalen aan leerkrachten, zodat meer mensen juf of meester willen worden en de kinderen meer instructie krijgen. Leyla: “Soms gaat er een vaste juf of meester weg of met verlof en hebben we twee of drie weken een andere leraar. Dan zijn de lessen een beetje druk. Naar een vaste juf of meester luisteren we beter.”

Directeur Sibel Taslicukur: “De leerlingen wilden eigenlijk heel veel. Van een groter schoolplein tot meer digitale middelen. Dus toen we de menukaart introduceerden met de opties waaruit ze konden kiezen werd het al een wat selectiever verhaal. De leerlingen willen goede leraren, goede instructie, meer digitale middelen en meer hulp bij vertragingen. Dat kan eigenlijk alleen als we investeren in mensen. Daarom zetten we nu met de NP Onderwijs-gelden in op teamscholing, Expliciete Directe Instructie (EDI) en cruciale leerdoelen. De ontwikkeling van juffen en meesters is ontzettend belangrijk. We kijken naar wat goed gaat en wat we willen behouden, maar ook naar wat er beter kan. Ik wil investeren in de mensen en hun ontwikkeling. Zij zijn het die het moeten doen. Mijn leerkrachten maken niet alleen het verschil, zij zíjn het verschil voor onze leerlingen.”

Kinderen Koningin Wilhelmina School
Yara Ahmed (11, links) en Yunus Teymen (11) uit groep 8.

Waar liepen de leerlingen zelf tegenaan tijdens corona?

De leerlingen vertellen dat ze het meeste moeite hadden met rekenen, taal en bijvoorbeeld begrijpend lezen of hardop lezen. Maar ook het online werken en afleiding thuis van broertjes of zusjes was soms best wel lastig.

Yunus: “Soms werkte mijn laptop niet mee of deed het geluid het niet. Dan ging ik chatten met de juf om te vragen of zij mij kon helpen.”

Yara: “Ik houd van buitenspelen en veel buiten zijn. Naar school lopen heen en terug is al wat, maar ook dat kon tijdens corona niet. Toen zat ik niet zo lekker in mijn vel. Ik kon niet naar familie, niet naar het buitenland. Twee jaar zonder ergens naartoe te gaan is heel moeilijk.”

Juf Jelissa Behareaa (groep 7) vult aan: “Yara en Yunus moesten afgelopen jaar in groep 7 de entreetoets maken. Ik heb daar veel zorgen en vragen over gehad van de kinderen en ze gerust gesteld.”

Tips van de leerlingen aan andere kinderen in Nederland

De school werkt met het pedagogisch programma ‘de Vreedzame School’. Ook een idee vanuit de leerlingenraad. Het beschouwt de klas en school als een leefgemeenschap. De leerlingen willen zich veilig voelen en zich durven uitspreken en denken actief mee over veiligheid op school. Zodat de hele school dezelfde regels uitdraagt.

De leerlingen gaven aan het eind van het gesprek tips voor andere leerlingen in Nederland. Melis: “Wees gewoon jezelf. Je hoeft je nooit te schamen.” Leyla vult aan: “Als je niet goed in je vel zit, ga dan gewoon naar buiten en ren een héél groot rondje. Zo hard als je kan. En dan terug in de klas ben je weer goed.”

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs