Nieuwe aanmeldronde leergroei-rapportages po en sbo

Meld uw schoolbestuur po of sbo nu aan voor de leergroeirapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Scholen en besturen kunnen deze behulpzame rapportages gebruiken voor het volgen en evalueren van gestelde doelen binnen het schoolprogramma NP Onderwijs, en voor kwaliteitszorg in bredere zin. Scholen die LVS-toetsen afnemen van Cito, Diataal, Boom en Bureau ICE kunnen zich tot uiterlijk 1 mei aanmelden. U ontvangt de rapportage dan in het najaar. Het informatiepakket kunt u tot 22 april aanvragen.

LVS

Nieuwe aanmeldronde leergroei-rapportages po en sbo

Besturen met po- en sbo-scholen kunnen zich nog steeds aanmelden voor de leergroei-rapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Scholen die LVS-toetsen afnemen van Cito, Diataal, Boom en Bureau ICE kunnen zich tot uiterlijk 1 mei aanmelden om deze behulpzame rapportage in het najaar te ontvangen. Het informatiepakket kunt u tot 22 april aanvragen. 

Rapportage te gebruiken voor monitoring Nationaal Programma Onderwijs

Scholen die deelnemen, krijgen eerst in het najaar en vervolgens ook in het voorjaar een rapportage. Scholen en besturen kunnen deze gebruiken voor het volgen en evalueren van gestelde doelen binnen het schoolprogramma NP Onderwijs, en voor kwaliteitszorg in bredere zin. Besturen ontvangen daarnaast een bestuursbijlage, waarin de leergroeicijfers uit de rapportages van alle scholen binnen het bestuur naast elkaar worden gezet.

Nu ook voor sbo

Op dit moment doen er al meer dan 3.000 reguliere po-scholen mee. Ook voor sbo-scholen is de leergroei-rapportage echter erg nuttig. Bij meer aanmeldingen van sbo-scholen kan er een beter landelijk beeld worden geschapen, en kan er een eerlijkere vergelijking tussen scholen worden gemaakt. Het unieke van de rapportages is namelijk dat de leergroei van de school niet alleen wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar ook met de prestaties van scholen die qua leerlingenpopulatie en schoolkenmerken vergelijkbaar zijn. Dat wordt de voorspelde referentiewaarde genoemd. Op deze manier kunt u uw school dus vergelijken met een fictieve vergelijkbare school. Aanmelden is daarom niet alleen voor uzelf nuttig, maar ook voor het scheppen van een gemiddeld landelijk beeld.

Aanmelden

Schoolbesturen kunnen hun scholen bij het NCO aanmelden. Dit gaat in twee stappen:

Stap 1: U vraagt uiterlijk 22 april vrijblijvend het digitale informatiepakket aan. Dit informatiepakket bevat alle benodigde documenten en informatie over de privacy en AVG.

Stap 2: Met het contract en het inschrijfformulier uit het informatiepakket kunt u zich definitief aanmelden. Uw aanmelding moet uiterlijk 1 mei 2022 zijn ontvangen.

Hebt u een deel van uw scholen al eerder aangemeld, maar willen er meer scholen binnen uw bestuur deelnemen? Stuur dan een e-mail naar info@nationaalcohortonderzoek.nl om uw aanvraag uit te breiden.
 

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs