Effectonderzoek kansrijke interventies in het po en vo

De variatie aan interventies die scholen kiezen is groot. Scholen kiezen bovendien vaak voor meerdere interventies. Dit maakt het lastig om te bepalen wat het effect is van een specifieke interventie. Met behulp van een effectmeting wordt er meer bewijs verzameld over het effect van een aantal kansrijke interventies.

Schoolklas

Het onderzoek

Aan de hand van een zogeheten prijsvraag heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) veertien veelbelovende interventies laten selecteren. Van deze interventies wordt verwacht dat ze bijdragen aan het terugdringen van cognitieve en/of sociaal-emotionele vertragingen in het funderend onderwijs, die mede zijn ontstaan als gevolg van de covid-19-pandemie.

Indienen voorstellen en werving scholen

Tot 26 april 2022 kunnen onderzoekers intekenen op een aanbesteding voor het onderzoek naar de effectiviteit van deze interventies. De interventies zullen in schooljaar 2023-24 worden geïmplementeerd. Het effectonderzoek zal plaatsvinden door middel van een experimentele opzet met een interventie- en controlegroep met aselecte toewijzing. Na de zomer zullen het implementatieteam en de onderzoekers scholen gaan werven om hieraan deel te nemen. Deelnemende scholen krijgen de meerkosten van de interventie vergoed, en ontvangen ook een beperkte compensatie voor deelname aan het onderzoek. Meer informatie hierover zal in een latere nieuwsbrief verschijnen.

Lees meer over dit onderzoek op de website van het NRO 

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs