Update: Unieke subsidie voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren

Tot en met 30 september kunnen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een subsidie aanvragen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren.

Een unieke regeling vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, waarbij geld beschikbaar is voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren dat direct of indirect kan worden ingezet. De komende weken zal er drie maal (op 1, 4 en 7 juli) een online vragenuur worden georganiseerd waar samenwerkingsverbanden meer informatie kunnen krijgen over het doel en mogelijkheden van deze regeling. Ook zijn er nog 2 vragenuren in augustus (op 23 en 29 augustus) beschikbaar. Informatie over tijdstip en aanmelding wordt verstuurd aan de samenwerkingsverbanden.

Dit project is al eerder gestart onder de noemer “WEL in ontwikkeling”, een project dat aansluit bij het NP Onderwijs en een nieuwe beweging wil creëren in situaties waar niet-ingeschreven jeugdigen in vastlopen en waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen.

De publicatie van de subsidieregeling zal binnenkort plaatsvinden op DUS-I, in de tussentijd willen wij u alvast informeren over deze subsidieregeling.

Wat is het doel van de subsidieregeling?

Deze subsidie wil zoveel mogelijk niet-ingeschreven kinderen en jongeren bereiken. Het doel van het project is om kinderen en jongeren die nu niet ingeschreven staan, te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen weer te brengen tot ontwikkeling.

Wie vraagt de subsidie aan?

Ieder samenwerkingsverband Passend Onderwijs doet een eigen aanvraag. Samenwerkingsverbanden hebben de mogelijkheid om de middelen te bundelen. Maar elk samenwerkingsverband blijft wel verantwoordelijk voor hun eigen gekregen middelen en moeten hier ook voor verantwoorden.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Dit verschilt per samenwerkingsverband. Het bedrag per samenwerkingsverband voor de uitvoering van deze regeling wordt gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen in het desbetreffende samenwerkingsverband t.o.v. het totaal aantal leerlingen in Nederland. Dit omdat de data waarop de regeling gebaseerd is openbaar en transparant moet zijn. De bedragen zullen zichtbaar zijn in een bijlage van de regeling.

Hoe werkt de aanmelding?

Samenwerkingsverbanden moeten een activiteitenplan op hoofdlijnen indienen. Daarbij krijgen zij veel ruimte in het vormgeven van hun activiteiten. Deze subsidie wil zoveel mogelijk niet-ingeschreven kinderen en jongeren bereiken: een exploratief traject waar verschillende partijen met elkaar op zoek gaan naar de best passende aanpak binnen hun eigen regio. Het activiteitenplan bestaat uit directe, én indirecte activiteiten/besteding van middelen.

  • De directe besteding is gericht op een concrete ondersteuningsbehoefte van een niet-ingeschreven kind of jongere. Zo’n concrete ondersteuningsbehoefte kan zowel immaterieel (cursus, training, huiswerkbegeleiding, etc.) als materieel (lesboeken, aangepast bureau, etc.) zijn.
  • De indirecte besteding houdt in dat samenwerkingsverbanden ten minste vijf casussen van thuiszitters bekijken en nalopen wat er is gebeurd waardoor een kind of jongere geen inschrijving heeft en daarmee onderwijs niet betrokken is. Vervolgens onderzoekt het samenwerkingsverband per jeugdige wat nodig is om optimaal tot ontwikkeling te komen en welke rol onderwijs hierbij kan spelen. 

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs