Aanbesteding NCO Informatiepunt afgerond

De opdracht voor het opzetten van een informatiepunt voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is gegund aan onderzoeks- en adviesbureau Oberon en de Universiteit Utrecht samen. Het informatiepunt moet vanaf dit voorjaar scholen gaan ondersteunen bij het gebruik van NCO-rapportages.

LVS

Het belangrijkste doel van het NCO Informatiepunt is om scholen en besturen in po, v(s)o en s(b)o) te faciliteren bij de inzet van de NCO-rapportages, zowel de reguliere als de leergroeirapportages. Het informatiepunt doet dit op verschillende manieren:

  • Het voorziet in een duidelijk aanspreekpunt voor scholen, onderwijsadviesdiensten, ouders, leerlingen en andere belanghebbenden voor vragen over het NCO en de NCO-rapportages.
  • Het is met name beschikbaar bij praktische vragen over de rapportages. Inhoudelijke vragen over het inzetten van de rapportages worden beantwoord door onderwijsadviesdiensten.
  • Het geeft trainingen aan onderwijsadviesdiensten en aanverwante partijen, zodat zij scholen goed kunnen ondersteunen bij het inzetten van de rapportages in hun schoolbeleid.

De opdracht omvat ook het opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie om scholen te informeren over de rapportages, aanmeldingen voor de leergroeirapportages te stimuleren en het gebruik van de rapportages te vergroten.

Lees meer over het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs en de verschillende rapportages.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs