Doe mee met de peiling over het NP Onderwijs

Alle schoolleiders in het funderend onderwijs hebben in februari een uitnodiging van ResearchNed ontvangen om de periodieke vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijst leveren waardevolle informatie voor de vierde voortgangsrapportage van NP Onderwijs, die later dit voorjaar beschikbaar komt. Tegelijk met de schoolleiders krijgen ook alle gemeenten de uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek over de uitvoering van het NP Onderwijs.

OCW Dichtbij

Heel veel schoolleiders hebben de eerdere vragenlijsten over het NP Onderwijs ingevuld. We zijn heel blij met deze hoge respons, omdat die goed zicht biedt op de uitvoering van het programma door scholen en op de problemen waarmee leerlingen door de coronatijd kampen. Deze informatie helpt het ministerie van OCW om gerichte ondersteuning te bieden en om goed onderbouwde besluiten te nemen, zoals het besluit in 2022 om de looptijd van het programma te verlengen.

Met de vragenlijsten hopen we meer inzicht te krijgen in de uitvoering van het NP Onderwijs op uw school, in mogelijke knelpunten die daarbij optreden en in het effect dat het programma heeft op uw school.

Invullen van de vragenlijst kost ongeveer vijftien minuten. U kunt uw antwoorden per mail toegestuurd krijgen. Dit overzicht kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de verslaglegging aan uw bestuur, team en medezeggenschapsraad.

U kunt de vragenlijst invullen tot en met 21 maart 2023. Hebt u de mail met de link naar het onderzoek gemist? Vraag een nieuwe link aan.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs