We’ve got your back! Onderzoek naar sociale steun en studentenwelzijn

Het onderzoeksproject We’ve got your back! bekijkt hoe onderwijsinstellingen het welzijn en de sociale binding van studenten kunnen versterken door het bieden van sociale steun. Ze analyseren hierbij de initiatieven die tijdens de coronacrisis zijn opgezet. 

Projectleider en onderzoeker Jessica Nooij (Avans Hogeschool): “Het mooie aan ons consortium vind ik de diversiteit, waarin zowel mbo, hbo en wo vertegenwoordigd zijn. En waar we verschillende expertises met elkaar kunnen combineren.”

Op zoek naar de sleutel tot succes

Tijdens de coronacrisis hebben veel studenten mentale problemen ontwikkeld. Ook verminderde de sociale binding tussen studenten en de binding van studenten met de school of universiteit. Met behulp van budget uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn er bij onderwijsinstellingen veel initiatieven opgezet om het welzijn en de binding van studenten te verbeteren. We’ve got your back! bekijkt deze initiatieven en zoekt naar de ingrediënten voor succes.

Een unieke samenwerking

We’ve got your back! is een samenwerking van de onderwijsorganisaties Avans Hogeschool, Fontys, Curio, ECBO/CINOP en Caring Universities. Door de combinatie van zowel mbo- ho- als wo-instellingen kan breed gekeken worden naar het onderwerp. Nu al blijkt emotionele steun één van de belangrijkste onderdelen van een succesvol project voor studentenwelzijn te zijn. De subsidie voor het project wordt verstrekt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met behulp van NP Onderwijsgelden.

In februari 2024 worden de eerste uitkomsten van het onderzoek gedeeld tijdens het symposium ‘We’ve got your back!’ van het Landelijk Kader Studentenwelzijn. Ook zullen er een animatiefilmpje en een handreiking worden ontwikkeld. Deze kunnen onderwijsinstellingen gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe succesvolle initiatieven voor studentenwelzijn.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Met het Nationaal Programma Onderwijs investeren onderwijsinstellingen 
tijdens en na corona in hun studenten. Vandaag zijn we bij We've tot your back. Dit onderzoek kijkt hoe een aantal instelling hebben gewerkt aan studentenwelzijn en sociale steun, en wat daarbij belangrijk is.

Talking head:
Dr. Jessica Nooij
Senior onderzoeken bij Avans Hogeschool

'Tijdens corona werd eigenlijk steeds zichtbaarder dat studenten mentale problemen hebben ontwikkeld, dat het welzijn niet zo goed gaat, dat sociale binding is verminderd tussen studenten en ook tussen de instellingen. Heel veel instellingen hebben daardoor ook interventies, projecten en beleid ontwikkeld. Daarvoor hebben ze de financiële middelen ook ingezet, van het Nationaal Programma Onderwijs, om welzijn en binding van studenten te verbeteren. Dat onderzoek gaat eigenlijk over de vraag van: hoe hebben de instellingen dat gedaan? Wat zijn de verschillen? Kunnen we ook vaststellen 
wat de werkzame bestanddelen zijn? Wat zijn de ingrediënten van 
een succesvolle interventie om welzijn en binding van studenten te verbeteren?'

Talking head:
Decie Bierings
Ondersteuningscoach mbo-opleiding Curio

'Ik ben vanuit Curio, een mbo-instelling, betrokken met het project Herstelrecht, wat staat voor een veilig leerklimaat.'

Talking head: Koen Vinckx
Senior onderzoeker bij Avans Hogeschool

'Ik ben onderzoeker bij Avans. De projecten die wij hebben meegebracht in 
dit onderzoek en die ook onderzocht zijn, zijn Peer Coaching, ouderejaars studenten helpen jongerejaars studenten met welzijnsgerelateerde vragen, en de Welzijnsmonitor, een app die studenten invullen en die hen direct inzicht geeft in hun welzijn en hoe dat te versterken.'

Talking head:
Dr. Sascha Struijs
Projectleider Caring Universities 

'Ik ben de projectleider van  Caring Universities, een consortium waarin Nederlandse universiteiten en hogescholen samenwerken. Zelfhulp voor studenten.'

Talking head:
Annemieke van der Horst
Onderzoeker Lectoraat Leren Floreren Fontys Hogeschool

'Ik ben onderzoeker bij Fontys Hogeschool bij het lectoraat Leren Floreren.
Binnen Fontys hebben wij welzijnscoaches aangesteld en hebben we een projectleider aangesteld op het thema studentenwelzijn.'

Talking head:
Dr. Jessica Nooij
Senior onderzoeken bij Avans Hogeschool

'Wat ik het mooie vind aan ons consortium is de diversiteit. We zijn afsplitsingen van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn, dus veel onderzoekers kennen elkaar via dat netwerk al. Maar toch hebben we een nog wat breder consortium samen kunnen stellen waar zowel mbo, hbo als wo 
in vertegenwoordigd zijn en waar we verschillende expertises met elkaar konden combineren. Het mooie is eigenlijk dat we zo de hele breedte 
van de verschillende niveaus in het onderwijs en een hele diverse groep van interventies kunnen onderzoeken.'

Talking head:
Dr. Lotte Scheeren
Senior onderzoeker bij het ECIO en het ECBO-CINOP

'Wat we belangrijk vinden in het onderzoek is dat alle perspectieven goed aan bod komen. Aan de ene kant hebben we de beleidsmakers van de interventies geïnterviewd. Daarnaast hebben we de uitvoerders van de interventies geïnterviewd. Hierbij kan je denken aan docenten, maar ook aan bijvoorbeeld welzijnscoaches of studenten die het soms uitvoeren. En daarnaast hebben we focusgroepen gehouden met de studenten die de interventies hebben gevolgd of ontvangen. Daarnaast hebben we een grote vragenlijst uitgezet onder duizenden studenten om beter inzicht te krijgen in hoe sociale steun 
van invloed kan zijn op mentaal welzijn.'

Talking head:
Dr. Jessica Nooij
Senior onderzoeken bij Avans Hogeschool

'Ik hoop dat we in de komende tijd nog wat meer inzicht kunnen krijgen
op het concept van emotionele steun. We hebben gezien in de resultaten 
die we nu al hebben geanalyseerd dat dat de directe en meest impactvolle route is om welzijn en binding te versterken, en toch hangen daar nog de 
meeste vragen aan vast. Daar willen we ons in de komende tijd nog meer op gaan richten.'

Talking head:
Dr. Lotte Scheeren
Senior onderzoeker bij het ECIO en het ECBO-CINOP

'Met dit onderzoek willen we niet alleen een rapport naar buiten brengen,
maar ook een handreiking en een animatie. In deze producten gaan we veel meer in op de praktische handvatten. Wat kunnen scholen straks doen, hoe kunnen ze straks de studentbegeleiding inzetten zodat ze nog beter in staat zijn om het mentaal welzijn van hun studenten te bevorderen?'

Titelkaart:

Nationaal Programma Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bekijk meer voorbeelden op nponderwijs.nl

Logo's:
Avans Hogeschool
Fontys
CINOP
Caring Universities
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
CURIO

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs