Bekijk de derde voortgangsrapportage van het NP Onderwijs

Vandaag is de derde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd op onze website. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Ook blikken we terug op de dialoogsessie over monitoring en verantwoording van 12 oktober.

In januari en februari 2023 komt OCW dichtbij langs bij u in de regio om samen met onderwijsprofessionals, ouders én leerlingen het NP Onderwijs onder de loep te nemen en te kijken wat we, terwijl we bezig zijn, kunnen leren. Lees er meer over in de vooraankondiging en vergeet niet de poll in te vullen!

Tot slot is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek weer op zoek naar kandidaten voor de effectmeting van kansrijke interventies. Interesse? Meld u aan via de link in deze nieuwsbrief.

Het eerste jaar NP Onderwijs: waar staan we?

Scholen en onderwijsinstellingen investeren met het NP Onderwijs tijdens en ook na corona in hun leerlingen en studenten. Het programma is nu een vol jaar aan de gang. In de laatste voortgangsrapportage zien we dat scholen en instellingen voortvarend aan de slag zijn. Dit vraagt veel inzet van onderwijsprofessionals en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap blijft hen hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld met kennis om het welbevinden van leerlingen en studenten te verbeteren. Of interventies gericht op het voorkomen en inhalen van leer- en studievertragingen.

Lees uitgebreid hoe het gaat met leerlingen en studenten en met de uitvoering van het programma.

Meten effecten interventies NP Onderwijs centraal op tweede dialoogsessie

Op 12 oktober kwamen we met vertegenwoordigers van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs bijeen voor een speciale dialoogsessie over monitoring en verantwoording. Die kwam er omdat in de eerste, algemene dialoogsessie bleek dat veel betrokkenen graag dieper met elkaar over dit onderwerp in gesprek zouden gaan. Waar loop je tegenaan bij het monitoren van de voortgang van de interventies in het kader van het NP Onderwijs? Hoe meet je de effecten van wat je doet? Wat doe je met de resultaten? En hoe borg je die in je schoolplan?

Lees het verslag met tips en tops en bekijk de korte ervaringsverhalen van de aanwezigen op onze website. Ook het panelgesprek dat tijdens de dialoogsessie werd gehouden is terug te kijken.

Praktijkverhaal: verbeterplan moet leerlingen Het Rijks op niveau brengen

In het voorjaar gingen we langs bij vmbo-school Het Rijks in Nijmegen. Toen lag de nadruk daar vooral op sociaal welbevinden. Onlangs waren we er weer. De aandacht verschuift ook bij Het Rijks naar monitoring en verantwoording. Hoe staat de school er na anderhalf jaar NP Onderwijs voor? Directeur Twan van den Hazelkamp en docent Luuk Reinders vertellen hoe zij de opbrengst van interventies meten, en hoe ze laten zien dat het geld goed wordt besteed.

Lees meer

OCW Dichtbij: NP Onderwijs onder de loep

Begin 2023 komt OCW bij u in de regio langs om samen met onderwijsprofessionals, ouders én leerlingen het NP Onderwijs onder de loep te nemen: wat leren van de afgelopen periode? In totaal bezoeken we 9 regio’s verdeeld over Nederland en horen we heel graag van u: wat ging er goed en wat ging minder goed? Welke dingen wilt u behouden en wat wilt u delen met andere scholen? Die lessen zullen wij vanuit OCW actief delen, zodat iedereen hier zijn voordeel mee kan doen.

Wij zijn benieuwd: welke dag en welk tijdstip komt u het best uit voor een bijeenkomst? Laat het ons weten in de poll.

In de nieuwsbrief van december sturen we u een uitnodiging met alle praktische informatie en data. U kunt zich dan (gratis) inschrijven.

Oproep: meld uw interesse voor werken met veelbelovende interventies

Heeft uw school interesse om in schooljaar 2023-2024 mee te doen aan onderzoek naar de effectiviteit van veelbelovende interventies om de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken? Geef dit dan nu door aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Deelnemende scholen krijgen de kosten van de interventies en de begeleiding door de interventieaanbieders volledig vergoed, en ontvangen daarnaast een bijdrage voor hun deelname. Er kan worden gekozen uit dertien interventies, voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Het onderzoek is onderdeel van het NP Onderwijs.

Lees meer

Webinar terugkijken: medezeggenschap en het NP Onderwijs

Het belang van medezeggenschap stond centraal op het webinar ‘Medezeggenschap en het NP Onderwijs’ van 11 oktober. Voor het slagen van interventies is het van fundamenteel belang dat de medezeggenschapsraad goed wordt meegenomen. In dit gesprek werd daarom onder meer stilgestaan bij de rol van medezeggenschap bij het maken van plannen rond het NP Onderwijs, en bij de mogelijkheden om de betrokkenheid van leerlingen en ouders te vergroten.

Bekijk het webinar terug

Activiteitenoverzicht

OCW Gesprekstafels

In december en januari zijn er weer gesprekstafels voor primair en voortgezet onderwijs. Schoolleiders en leraren zijn van harte welkom om online via Teams met ons in gesprek te gaan over verschillende thema’s binnen het NP Onderwijs:

 • Maandag 12 december, 15:30 – 17:00 uur (po en vo gezamenlijk)
  Specifieke interventies: zoals inzet extra personeel, metacognitie en zelfregulerend leren, ouderbetrokkenheid en zomer- en winterscholen. Waarom werken deze interventies wel of waarom juist niet?
 • Maandag 16 januari, 15:30 – 17:00 uur (po)
  Thermometer welbevinden. Hoe gaat het nu met de leerlingen?
 • Maandag 23 januari, 15:30 – 17:00 uur (vo)
  Thermometer welbevinden. Hoe gaat het nu met de leerlingen?

Meld u aan voor de mailinglijst van de gesprekstafels met een e-mail aan b.c.j.degier@minocw.nl.

Webinar NJI - Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?

 • Donderdag 1 december, 16:00 – 17:30 uur (onderwijsprofessionals vo)
  Na twee lockdowns waarin scholen dicht waren en een ‘hybride’ schooljaar blijken veel jongeren moeite te hebben met sociale interactie en gedrag in de klas. Onderwijsprofessionals worstelen hier dagelijks mee. In deze bijeenkomst gaat het NJI op zoek naar manieren om leerlingen weer te motiveren en activeren.
  Aanmelden

Helpdesk NP Onderwijs

Als medewerker van een school of schoolbestuur kunt u met al uw (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparringpartner bij vragen over de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur, en wordt bemenst door goed ingevoerde en ervaren onderwijsadviseurs. Zij kunnen (kritisch) meedenken en uw vragen over analyses, plannen en uitvoering beantwoorden.

Bel op werkdagen tussen 11:00 en 15:00 uur gratis (0800) 424 04 24, of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.
Let op! Tijdens de kerstvakantie (24 december tot en met 8 januari) is de helpdesk gesloten.

 • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs