Aanmelden webinar evalueren en borgen en oproep deelname onderzoek

Het schooljaar staat weer voor de deur! Na een welverdiende zomervakantie zijn vanaf maandag 4 september alle scholen weer geopend. In deze eerste nieuwsbrief willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan het webinar ‘Evalueren en borgen van het NP Onderwijs’. Daarnaast hebben alle schoolleiders in het funderend onderwijs de afgelopen periode een uitnodiging ontvangen om de periodieke vragenlijst over het NP Onderwijs in te vullen. Wij hopen dat u ook meedoet.

Webinar: ‘Evalueren en borgen van het NP Onderwijs’ op 13 september

Interventies zijn zelden in één keer effectief. Vaak zijn er tussentijds aanpassingen nodig om een interventie te laten aansluiten bij de methode, bij werkroutines van leraren, of bij bepaalde groepen leerlingen. Ook kan er ingezet worden op andere materialen of extra begeleiding. Bij een goede uitvoering horen monitoring en evaluatie. Zo krijgt u de resultaten van interventies in beeld en kunt u bijsturen waar nodig.

Dat geldt uiteraard ook voor de interventies die uw school met de NP Onderwijs-middelen uitvoert. Het is makkelijk gezegd, maar hoe pak je evalueren en borgen goed aan? Anje Ros en Angela de Jong, twee specialisten op het gebied van scholen als lerende organisaties, geven tijdens het webinar concrete tips om hiermee dit schooljaar aan de slag te gaan.

Meer lezen
Aanmelden voor het webinar

Leerkracht op school

Oproep: Doe mee aan onderzoek over het NP Onderwijs op uw school

Hoe gaat het met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op uw school? Wat gaat goed en wat kan beter? Het ministerie van OCW hoort dit graag. Zo kunnen we leren van het programma en bijsturen waar mogelijk.

Alle schoolleiders in het funderend onderwijs hebben de afgelopen periode daarom een uitnodiging ontvangen om de periodieke vragenlijst over het NP Onderwijs in te vullen. Wij hopen dat u ook meedoet. U kunt de vragenlijst tot half september invullen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Of kunt u de uitnodiging niet terugvinden? Vraag een nieuwe uitnodiging aan.

Leerling aan het werk

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs