Meld je aan voor de conferentie Wegwijs in welbevinden!

Op maandag 14 oktober organiseert het Nationaal Programma Onderwijs Wegwijs in welbevinden, dé dag voor onderwijsprofessionals in het funderend onderwijs.

Programma en aanmelden

Op maandag 14 oktober 2024 van 09:30 - 16:30 uur vindt de conferentie Wegwijs in welbevinden plaats in congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch. Deelname is kosteloos en je kan je registreren via onderstaande link.

Meld je aan voor de conferentie Wegwijs in Welbevinden

Programma
Wanneer leerlingen zich veilig voelen en een bepaalde mate van welbevinden ervaren, kunnen ze tot leren, zelfontplooiing en talentontwikkeling komen. Andersom geldt ook: goed onderwijs bevordert het welbevinden van leerlingen. De coronacrisis had hierop een grote impact. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is daarom stevig ingezet op beide aspecten. Het helpt leerlingen als jij ook goed voor jezelf en je collega’s zorgt. Maar hoe doe je dat in je dagelijkse werk, als de werkdruk hoog is? Hoe maak je een weloverwogen keuze uit alle aanbod? En bovenal: hoe werk je aan welbevinden op een schoolbrede en samenhangende manier die ook echt werkt?

Tijdens deze werkconferentie maken we je wegwijs:

  • hoe je op school het welbevinden van leerlingen kan vergroten;
  • hoe je intern en extern hulp organiseert;
  • en wat je kunt doen om je eigen veerkracht te versterken.

Er is volop ruimte om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en je te laten inspireren. Hiermee kun je op jouw school direct (verder) aan de slag. 

Wegwijs in welbevinden is bedoeld voor schoolleiders, leraren, ib’ers, teamleiders, zorgcoördinatoren, schoolbestuurders en het onderwijsondersteunend personeel in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs, voor bestuurders en (beleids)adviseurs van gemeenten en GGD’en, samenwerkingsverbanden en voor andere organisaties die scholen ondersteunen bij het werken aan welbevinden.

Wegwijs in welbevinden

Kenniscommunity

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Kenniscommunity van het Nationaal Programma Onderwijs, bestaande uit de PO-Raad, VO-raad, AVS, AOb, FvOv, Stichting Platforms vmbo, Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad GO en het ministerie van OCW. De Kenniscommunity organiseert deze dag in nauwe samenwerking met Welbevinden op School, Gezonde School, de Coalitie Welbevinden (NJi, NCJ, NIP Schoolpsychologen, Gezonde School, Trimbos-instituut en Pharos) en het ministerie van VWS.

Evenementenlocatie 1931
Beeld: ©Evenementenlocatie 1931

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs