Menukaart verbetering basisvaardigheden

Menukaart verbetering basisvaardigheden

Deze menukaart bevat ‘evidence-informed’ methoden waaruit uw school kan kiezen om basisvaardigheden te verbeteren.

De menukaart is een ‘levend document’ en wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld, vooral op de gebieden van burgerschap en digitale geletterdheid. Ook komen er tips en goede voorbeelden van de omzet van kennis in een effectieve aanpak.

Leergebied overstijgend

Wetenschappelijke kennis

Didactische modellen en werkvormen
Meer en intensiever onderwijs
Toetsen en evalueren
Professionalisering en ontwikkeling

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Ken je leerling

Taal

Wetenschappelijke kennis

Mondelinge taalvaardigheid
Begrijpend lezen
Schrijfvaardigheid
Aanpak taalachterstanden
Fonemisch bewustzijn
Taalstimulering en onderwijskansen
Spelling- en grammaticaonderwijs
Verdiepen van leesbegrip

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Leer ze lezen
Referentiekader taal
Praktijkkaart technieken voor begrijpend lezen
Een impuls aan je leesonderwijs
De ideale leessoep: ingrediënten voor goed leesonderwijs
Kennisclips lezen in het vo
Lesvoorbeelden geïntegreerd leesonderwijs in het vo
Reflectiewijzer schrijfonderwijs po
Leren schrijven met peer response po
Leerlijn schrijven met peer response
Brochure over schrijfonderwijs en toetsing in het vo
Lesvoorbeelden schrijven in het vo
Reflectiewijzer mondelinge taalvaardigheid po
Reflectiewijzer mondelinge taalvaardigheid s(b)o
Handreiking voor een spreektaak in groep 8
Dyslexie Centraal

Rekenen

Informatie algemeen

Aanpak rekenachterstanden

Wetenschappelijke kennis

Rekenen in groep 1 en 2
Voorbereidend en beginnend rekenen in groep 1 en 2
Rekenen in het sbo, so en vso

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Leer ze rekenen
Referentiekader rekenen
Reflectiewijzer rekenen-wiskunde in po
Spel in de rekenles
Passende perspectieven po en vo

Digitale geletterdheid

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Handboek digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid in het po
Digitale geletterdheid in het vo

Burgerschap

Praktische beschrijvingen en handreikingen

Expertisepunt Burgerschap
IJkpunten goed burgerschap
Handreiking Burgerschap

Hoe gebruikt u de menukaart?

Om scholen en leraren te helpen ‘evidence-informed’ interventies in te zetten, heeft OCW (met gebruikmaking van de kennisproducten van NRO en SLO) deze menukaart basisvaardigheden opgesteld. De linkjes brengen u bij de meest recente inzichten over effectief onderwijs, getoetst aan criteria voor wetenschappelijke kwaliteit. Deze inzichten kunnen als inspiratie en richting dienen voor het opstellen van acties. Er is vooral aandacht voor de werkzame elementen in elke aanpak; wat werkt hangt af van veel factoren.

Minstens zo belangrijk is daarom hoe uw school een gekozen interventie uitvoert. Voor een concreet stappenplan moet u zelf elke aanpak plaatsen in de context van uw school: past deze aanpak bij het onderwijs dat u geeft, bij uw leerlingen en de vraagstukken waarvoor u staat? Een bekende uitspraak in de onderwijswetenschap luidt: Niets werkt altijd, maar alles werkt wel ergens.” Toepassing van methode x levert dus niet vanzelf resultaat y op; dat werkt zo niet in de praktijk en zou ook een belediging van de professionaliteit en de autonomie van de leraar zijn.

Deze menukaart is niet bedoeld als instrument voor verantwoording, om achteraf te bepalen of wat in de les is gebeurd toevallig aansluit bij een bepaalde interventie. De menukaart adviseert ook niet wat scholen zou moeten kiezen: die keuze ligt bij de onderwijsprofessionals met hun kennis en ervaring.

  • Footerlogo Nationaal Programma Onderwijs